Starlink over Norge.
Fullstendig verdensomspennende dekning i september.

Annonse


Beta-stigmaet snart slutt for Starlink

Elon Musk meldte på Twitter at SpaceX’ satellittinternett Starlink i neste måned vil komme ut av betafasen. Det er to måneder senere enn augustdatoen Musk ga på Mobile World Congress.

Starlink: Fullstendig verdensomspennende dekning med høy båndbredde og lav latenstid

Selskapet sikter på fullstendig verdensomspennende dekning i september. Inntil nu har betaversjonen stort sett vært begrenset til Nord-Amerika og deler av Europa med nevneverdige unntagelser som Australia, Chile og New Zealand. Planlagte utvidelser er foreløbig begrenset til Mexico og Japan, men SpaceX har registrert datterselskaper i land som Filippinene og Syd-Afrika.

“Beta-stigmaet” forsvinner

Starlinks satellitter er tettere på jorden enn tradisjonelle satellitter, noe som gir høy båndbredde og lav latenstid. SpaceX hevder å ha levert 100 000 terminaler pr. slutten av august, men tallet vil utvilsomt stige når “beta-stigmaet” forsvinner og flere land får adgang. 

“Tradisjon” for optimistiske tidsplaner

Dette er naturligvis forutsatt at Starlink kommer som lovet. Musk og hans virksomheter har en “tradisjon” for optimistiske tidsplaner som blir gjort kål på i møte med den virkelige verden. En lansering i oktober er ikke utelukket, men vi har lært ikke å planlegge kalenderen etter Musks tweets.

Annonse


Space Exploration Technologies Corp 

Starlink er en enhet under Musks Space Exploration Technologies Corp (SpaceX). Det er den største samling av satellitter i bane rundt jorden. Systemet tar sikte på å bygge opp en konstellasjon bestående av nesten 12 000 satellitter i lave kretsløp som formidler bredbånds internettjenester i landdistrikter, utviklingsland og områder der  konvensjonell internettilgang enten er utilgjengelig eller for treg til å være praktisk.

Hundre ned, tyve opp

Selskapet åpnet sin offentlige betatest i oktober 2020 til en månedlig pris på 99 dollar, noe som tilsvarer mer enn 10 000 kroner for et årsabonnement. Starlinks internettjeneste er forventet å gi 100 Mbps nedlastnings- og 20 Mbps opplastningshastighet.

Annonse