De store smarttelefon-produsentene synes EU er for streng mot dem.

Annonse


Så fant Apple, Huawei og Samsung tonen

EU planlegger en lov som forplikter smarttelefon-produsentene til fem års gratis programvare- og sikkerhetsoppdateringer og tre års funksjonsoppdateringer pluss tilgjengelighet av reservedeler, mens nettbrettdeler skal være tilgjengelig i seks år.

EU forbereder lov som gir smarttelefonen obligatorisk gratis oppdatering i fem eller syv år

I tillegg må batteriene ifølge lovforslaget fortsatt ha 80 prosent av kapasiteten etter 1000 ladesykluser. Hvis batteriet kan byttes av kunden selv, holder det med 500 ladesykluser. 

I tillegg vil EU-kommisjonen at produsentene skal offentliggjøre prisene på reservedeler og ikke å øke dem innenfor forutsigbare rammer.

Tyskland vil ha syv år

Som det er idag er du blant de heldige om telefonen mottar oppdateringer i fem år. EU-kommisjonen har foreslått å kreve fem års support, men hvis tyskerne får viljen sin vil loven pålegge produsentene å levere sikkerhetsoppdateringer og reservedeler til smarttelefoner i minst syv år etter utgivelsen. 

Annonse


EU-kommisjonen ønsker også energimerking og en reparasjonsindeks for smarttelefoner og nettbrett. 

Produsentene i felles lobbygruppe

Apple, Huawei og Samsung presser på for maksimum tre år, mens tyskerne ønsker å lovfeste at både Android- og iOS-enheter skal ha support i syv år.

Uansett om lovforslaget ender opp med fem eller syv år vil smarttelefonprodusentene ikke gå med på dette uten sverdslag. Ifølge lobbygruppen DigitalEurope som representerer produsenter som Apple, Samsung og Huawei, går EU-kommisjonens forslag altfor langt. I et posisjonspapir foreslår lobbyistene at produsentene leverer sikkerhetsoppdateringer i tre år og funksjonsoppdateringer i to år, og at batterier og skjermer blir gjort tilgjengelig som reservedeler på lik linje med kameramoduler og annet. 

Designet for å redusere miljøbelastningen

EUs lovforslag vil om det blir vedtatt, tre i kraft i 2023 og er designet for å redusere miljøbelastningen fra smarttelefoner og beslektede enheter. Norge deltar ikke i utformingen av lovgivningen, men vil implementere den som en del av EØS-avtalen.

Annonse