Tim Cook biografi
Tim Cook møter begrenset forståelse for monopollignende forretningsstrategi.

Annonse


Apple kunne avsluttet alle antitrustsakene i en håndvending

En ny antitrustsak mot Apple ble åpnet i India dagen etter at en annen endte i Japan. Begge sakene gjelder Apples provisjoner på salg i App Store.

Presset øker dag for dag

Antitrustpresset på den forretningsmodellen Apple har valgt for App Store, blir sterkere for hver dag som går. 

Apples monopol på salg av iOS-apper og kjøp i appene er en enorm inntektskilde og etterhvert like stor bekymring for teknologigiganten. Apple hevder at de ikke har monopol på “smarttelefonapper”, mens markedsdefinisjonen konkurransemyndighetene rundt om i verden i økende grad heller til, er “iOS -apper”, og der har Apple monopol.

Mange utviklere vil ha mulighet til å omgå Apple som betalingsplattform og myndighetene i et økende antall land har sympati for det.

Annonse


Apple skapte markedet og vil eie det

Apples syn er at de skapte markedet for iOS-apper og at de har krav på å bli belønnet for det og for mulighetene det gir utviklerne. Selskapet gjorde tidligere en U-sving og kuttet provisjonen fra 30 til 15 prosent for de fleste utviklerne, men har så langt holdt fast ved sin politikk og gjorde kun en knøttliten innrømmelse, det skjedde nylig og var for å bilegge en rettssak.

ITavisen:
Apple kjøper seg ut av trøbbel
Syd-Korea vedtar anti-Google/Apple-lov

I forrige uke inngikk Apple forlik i en rettssak mot utviklere. Forliket gikk ut på å la utviklerne få lov til selv å sende app-brukere e-post med opplysninger om alternative betalingsmåter. Tirsdag vedtok Syd-Korea en lov som vil tvinge Apple og Google til å la utviklerne bruke tredjeparts betalingsplattformer, og igår måtte Apple gå med på en større endring av retningslinjene for å få avsluttet en App Store-etterforskning i Japan.

Aantitrustsak åpnes i India

Apple måtte gjøre ganske store innrømmelser for å få avsluttet japanernes etterforskning, men innrømmelsene vil bare gjelde for et begrenset antall utviklere. Den indiske saken utgjør en adskillig større utfordring for selskapet.

Indiske konkurransemyndigheter undersøker nå lovligheten av App Stores kommisjoner. Apple anklages for å misbruke sin dominerende posisjon til å tvinge utviklerne til å bruke sitt proprietære kjøpssystem i apper. Saken er anlagt av en lite kjent, nonprofit-organisasjon som argumenterer for at Apples gebyr på opptil 30 prosent skader konkurransen, øker kostnadene for apputviklere og kunder samtidig som den fungerer som en barriere mot markedsinngang.

Pågående sak i EU

Eksistensen av provisjonen på 30 prosent betyr at noen apputviklere aldri vil komme seg på markedet … Dette kan også skade forbrukerne.

Apple-stevning i India

I tillegg hevder i søksmålet at Apples policy er til skade for indiske betalingsselskaper da de blir utestengt gjennom Apples monopol.

Enkelte observatører mener det er god mulighet for at indiske myndigheter vil gi søksmålet høy prioritet ettersom samme sak er oppe i EU som også planlegger ny lovgivning på området.

Slå knockout på alle tvistene!

Apple fortsetter å gjøre små, stykkvise endringer i håp om å kunne håndtere søksmål og etterforskninger en ad gangen. Men Apple kunne gjøre en endeløs serie av små tap til en stor PR-seier om de annonserte omfattende endringer som fjernet grunnlaget for alle antitrustsakene.

Annonse