Illustrasjon: Tara Winstead, Pexels

Annonse


Finland får fart på bruken av AI i mindre bedrifter

Det finske universitetet for anvendt videnskap HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, har lansert et prosjekt for å fremme bruken av kunstig intelligens i små- og mellomstore bedrifter.

Stort potensiale for å utnytte kunstig intelligens i mindre bedrifter

Prosjektet som kalles AI-TIE har til formål å etablere et økosystem av selskaper av alle størrelser og universiteter og forskningsorganisasjoner – for sammen å komme frem til nye former for samarbeid om innovasjon med kunstig intelligens, og å utvikle og levere nye produkter og tjenester.

De deltakende selskapene vil spesielt bli oppmuntret til å utvikle digitale løsninger som beskytter virksomheten mot ekstraordinære forstyrrelser som for eksempel pandemier — og som støtter en mulig overgang til karbonnøytralitet.

Mindre bedrifter sliter med adopsjonen

Haaga-Helia fremhevet i en pressemelding at små og mellomstore bedrifter har et stort potensiale for å utnytte kunstig intelligens. Europeiske studier antyder at mens store selskaper har vilje og ressurser til å utnytte denne grenen av informatikken, har mindre virksomheter slitt med adopsjonen.

Annonse


Formidle hva kunstig intelligens kan bidra med

Hovedmålet med prosjektet er å legge til rette slik at det blir enklere for små og mellomstore bedrifter å dra nytte det uutnyttede potensialet i AI. Det inkluderer produksjon av innhold og opplæring om kunstig intelligens for personale og forbedring av konsulenters og eksperters evne til å formidle hva kunstig intelligens kan bidra med for virksomhetene.

Samarbeide

Prosjektet gjennomføres av Haaga-Helia i samarbeid med et annet finsk universitet, Laurea-ammattikorkeakoulu. Førstnevnte vil bidra med kompetanse innen entreprenørskap, forretningsutvikling og digitalisering, sistnevnte med kompetanse innen innovasjonsøkosystemer.

De viktigste prosjektpartnerne er det finske Artificial Intelligence Accelerator og MyData Global.

Annonse


Annonse


Annonse