Illustrasjon: Tara Winstead, Pexels

Annonse


Finland får fart på bruken av AI i mindre bedrifter

Det finske universitetet for anvendt videnskap HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, har lansert et prosjekt for å fremme bruken av kunstig intelligens i små- og mellomstore bedrifter.

Stort potensiale for å utnytte kunstig intelligens i mindre bedrifter

Prosjektet som kalles AI-TIE har til formål å etablere et økosystem av selskaper av alle størrelser og universiteter og forskningsorganisasjoner – for sammen å komme frem til nye former for samarbeid om innovasjon med kunstig intelligens, og å utvikle og levere nye produkter og tjenester.

De deltakende selskapene vil spesielt bli oppmuntret til å utvikle digitale løsninger som beskytter virksomheten mot ekstraordinære forstyrrelser som for eksempel pandemier — og som støtter en mulig overgang til karbonnøytralitet.

Mindre bedrifter sliter med adopsjonen

Haaga-Helia fremhevet i en pressemelding at små og mellomstore bedrifter har et stort potensiale for å utnytte kunstig intelligens. Europeiske studier antyder at mens store selskaper har vilje og ressurser til å utnytte denne grenen av informatikken, har mindre virksomheter slitt med adopsjonen.

Annonse


Formidle hva kunstig intelligens kan bidra med

Hovedmålet med prosjektet er å legge til rette slik at det blir enklere for små og mellomstore bedrifter å dra nytte det uutnyttede potensialet i AI. Det inkluderer produksjon av innhold og opplæring om kunstig intelligens for personale og forbedring av konsulenters og eksperters evne til å formidle hva kunstig intelligens kan bidra med for virksomhetene.

Samarbeide

Prosjektet gjennomføres av Haaga-Helia i samarbeid med et annet finsk universitet, Laurea-ammattikorkeakoulu. Førstnevnte vil bidra med kompetanse innen entreprenørskap, forretningsutvikling og digitalisering, sistnevnte med kompetanse innen innovasjonsøkosystemer.

De viktigste prosjektpartnerne er det finske Artificial Intelligence Accelerator og MyData Global.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse