Apple inngår forlik til 900 millioner kroner.
Apple inngår forlik til 900 millioner kroner.

Annonse


Apple kjøper seg ut av trøbbel

Apple inngikk igår forlik i et omfattende gruppesøksmål praktisk talt uten å gjøre innrømmelser, men det koster dem nesten 900 millioner kroner. 

Klar seier for Apple

Forliket innebærer at Apple betaler 100 millioner dollar til app-utviklerne, uten av Apple gjør vesentlige endringer i sin policy. Saken er en klar seier for Apple som er utsatt for omfattende kritikk for å utøve for stor makt gjennom sitt distribusjonsapparat for apper.

Det er amerikanske app-produsenter som har saksøkt Apple for å ta for høye gebyrer for distribusjon av programvare via iOS App Store. 

Fra 250 til 30 000 dollar

Ifølge forliket skal Apple betale utviklerne tilsammen 100 millioner dollar eller nesten 900 millioner kroner. Beløpet til hver enkelt utvikler varierer fra 250 til 30 000 dollar, ifølge advokatfirmaet Hagens Berman som representerte saksøkerne.

Annonse


Apple vil tillate en ny reklamepolitikk som gjør det lettere for utviklerne å fremme alternative prisplaner og betalingsformer som Apple ikke tar en andel av.

For lov til å sende e-post

Apple har lenge tillatt utviklerne å reklamere utenfor appen for eksterne betalingsmetoder. For eksempel har Netflix via e-post oppfordret brukerne til å registrere seg på deres nettsted istedenfor i appen. Den nye policyen sikrer at Apple ikke vil forby utviklere å kommunisere på denne måten, men den tillater dog ikke utviklerne å annonsere for pristilbud eller betalingsmetoder i selve appen. 

… men bare i USA

Forliket berører kun amerikanske app-utviklere. Apples globale posisjon forblir uendret.

Apple presiserer at utviklere kan, for eksempel gjennom e-post, dele informasjon om betalingsmetoder utenfor iOS-appen.

Apple

Epic vs. Apple

Den ellers mye omtalte rettssaken Epic anla mot Apple inneholder mye av samme problematikk. App Store er estimert å hente inn mer enn 165 milliarder kroner i året for Apple, og fortjenestemarginen er på minst 75 prosent. Utfallet har potensiale i seg til å rokke ved teknologigigantenes monopoler. Rettsforhandlingene er over og vi venter på domsslutningen.

Epic mot Apple: Rettssaken over. Hva er det sannsynlige utfallet?

Annonse