Sonos vs Google
Blir den foreløbige kjennelsen stående kan det få vidtrekkende konsekvenser for Google.

Annonse


Google anklaget for tyveri: Ligger dårlig an i rettssaken mot Sonos

Google og Sonos har vært involvert i en halvoffentlig feide de siste par årene som også har inkludert noen juridiske kamper. Etter et søksmål som ble innledet tidlig i 2020 er det kommet en foreløbig avgjørelse som hvor Google blir anklaget for å ha krenket flere av Sonos’ patenter.

Google har krenket “fem av Sonos’ patenter”

Sonos’ jus-direktør Eddie Lazarus meldte igår at United States International Trade Commission (ITC) har avsagt en foreløbig kjennelse i Sonos’ patentstrid med Google. Administrativ dommer Charles Bullock sier at Google har krenket “fem av Sonos’ patenter”. 

Vi er glad for at ITC har bekreftet Googles åpenbare krenkelse av Sonos’ patenterte oppfinnelser. Denne beslutningen bekrefter styrken og bredden i vår portefølje, og markerer en lovende milepæl i våre langsiktige bestrebelser på å forsvare våre innovasjoner mot urettmessig utnyttelse av Big Tech-monopoler.

Eddie Lazarus, Sonos

Åpenlys og bevisst kopiering

Sonos har tidligere hevdet at Google “åpenlyst og bevisst” har kopiert Sonos’ teknologi til bruk i Google Assistant-høyttalerne. Hvis søksmålet får full effekt kan det føre til at ITC legger bånd på mange av Googles hardware-produkter, inkludert smarte høyttalere, Chromecast og til og med Googles Pixel-smarttelefoner.

Vi bruker ikke Sonos’ teknologi, vi konkurrerer om kvaliteten på produktene våre og fordelene med våre ideer. Vi er uenige i den foreløbige avgjørelsen og vil fremme vår sak i fortsettelsen av prosessen.

Google

Skulle gjerne saksøkt Amazon også

Dagens kjennelse er ikke endelig. Dommen forventes avsagt 13. desember og hvis den foreløbige avgjørelsen blir stående vil den tre i kraft etter 60 dager. 

Annonse
Sonos uttalte i 2020 at de gjerne skulle stilt også Amazon for retten for tyveri av deres teknologi, men de prioriterte Google ettersom de ikke hadde kapasitet til å håndtere to parallelt gående rettssaker mot såpass ressurssterke selskaper.

ITavisen: Amazon svarer på Sonos-beskyldninger: – Vi har forsøkt å være en bra partner for dem

Google står overfor lignende trusler også i Tyskland. Google har også innledet en motprosess mot Sonos.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse