Nytt lovforslag vil tvinge frem konkurranse i app-markedet.
Nytt lovforslag vil tvinge frem konkurranse i app-markedet.

Annonse


Med loven i hånd skal Apple tvinges til å godta tredjeparts appbutikker og sideloading

I USA er demokratene og republikanerne gått sammen om et nytt lovforslag som åpner for større konkurranse mellom appbutikkene og som vil tvinge Apple til å åpne iPhone for tredjeparts appbutikker og sideloading.

Open App Markets Act

Open App Markets Act er rettet mot systemer for betaling i app for appbutikker med mer enn 50 millioner brukere i USA. Om lovforslaget går igjennom vil ikke Apple og Google kunne pålegge utviklere hverken å distribuere apper gjennom deres appbutikker eller å bruke deres in app betalingssystem.

Utover å åpne for tredjeparts appbutikker vil lovforslaget tillate sideloading.

Epic vs Apple-saken

Under Epics sak mot Apple uttalte Apple flere ganger at tredjeparts appbutikker ville gå ut over sikkerheten i iOS. Selskapet ville av samme grunn ikke tillate sideloading.

Annonse


ITavisen: Epic-Apple-krigen: Hardt presset Tim Cook kjemper for både egen og selskapets troverdighet

Gjør App Store til loppemarked

Kjernen i Epics sak er at de ønsker at utviklerne skal kunne legge inn egen betalingsinformasjon. Men det ville ifølge Tim Cook, “gjøre App Store til et loppemarked”.

Selv om det stadig blir rapportert at App Store godkjenner svindelapper, mener selskapet at nedlastning og kjøp av apper fortsatt bør være sentralisert.

Unntak

Lovforslaget gir rom unntak av sikkerhetshensyn. Unntak vil ikke være lovstridig hvis de er nødvendig for å beskytte brukernes personvern eller sikkerhet, forebygge svindel eller overholde føderale eller statlige lover.

For å vise godvilje har Apple opprettet Small Business Program som senker App Store-provisjonen for utviklere med inntekter under en million dollar foregående kalenderår, til 15 prosent, men fremdeles kaller utviklerne Apples og Googles provisjoner “urimelig høye”.

Apple har ikke kommentert lovforslaget, men det har Spotify:

Spotify applauderer Open App Markets Act og forslagsstillernes mot og besluttsomme ansvarliggjøring av Apple og andre portvaktplattformer for deres urettferdige og konkurransebegrensende praksis.

Disse plattformene kontrollerer mer handel, informasjon og kommunikasjon enn noen gang og makten de utøver har enorme økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser.

Derfor oppfordrer vi kongressen til raskt å vedta Open App Markets Act. Hvis det ikke gripes inn kan vi forvente at Apple med flere vil fortsette å endre reglene til fordel for egne tjenester og forårsake skade for forbrukere, utviklere og den digitale økonomien.

Spotify

Annonse