AI-versjon av GTA 5.
Videoen fra prosjektet – GTA5: GAN Theft Auto – er verdt en titt.

Annonse


Brukte AI til å lage sin egen versjon av Grand Theft Auto 5

Youtuberen Harrison Kinsley har brukt AI-verktøyet GameGAN til å bygge sin egen versjon av Grand Theft Auto 5. Videoen fra prosjektet – GTA5: GAN Theft Auto – er verdt en titt. Resultatet er umiddelbart gjenkjennelig som GTA5.

AI-skapt bil i AI-skapt miljø

Harrison Kinsley og Daniel Kukieła lånte Nvidias nevrale nett GameGAN på DGX Station. De første modellene ble veldig pikselert, men det forbedret Kinsley ved hjelp av AI-assistert supersampling. Det er viktig å huske at dette ikke er GAN-genererte opptak, men en interaktiv demo i sanntid: Kinsley kjører en AI-skapt bil i et AI-skapt miljø.

DGX Station var på lån i begrenset tid. Kinsley ønsket blant annet å kjøre flere kollisjoner og se på hvor mye av GTA5-kartet GAN kunne behandle, men det fikk han ikke tid til.

Uventede detaljer

Videoen viser en anstendig GTA 5-gjenskapning og AI’en fikk med seg noen uventede detaljer. Kinsley trodde blant annet at GAN av effektivitetshensyn skulle ignorere skygger og lysreflekser, men de oppfører seg mer eller mindre som de skal. 

Hverken Kinsley eller partneren hans Daniel Kukieła, hadde mye kunnskap om GAN. 

Det var mye prøving og feiling. Vi hadde mye å lære og lærer fortsatt.

Harrison Kinsley

Generator og diskriminator

GAN består av to konkurrerende nettverk – en generator og en diskriminator. Generatoren blir trent på et eksempeldatasett (motorveien) og får beskjed om å produsere innhold basert på hva den ser. Diskriminatoren sammenligner produksjonen fra generatoren med det originale datasettet og trener generatoren opp til å produsere innhold nær kildematerialet, i dette tilfellet GTA 5.

Annonse


Det første forsøket fungerte mye bedre enn forventet, så det var generelt ganske spennende. Vi bare eksperimenterte.

Harrison Kinsley

I den spillbare demoen kjøres en kort motorveistrekning i GTA 5. Detaljene er imponerende, for eksempel skyggen under bilen, sollysrefleksjonene i bakruten som endrer seg når bilen beveger seg, fjellet som kommer nærmere.

Delte en politibil like gjerne i to

Til å begynne med forsto ikke AI begrensningene og ville kjøre gjennom sperringer, men etterhvert fant GAN ut hva som skulle skje hvis den kjørte ut av veien. GAN slet også med å forstå kollisjoner og delte en politibil i to da de kjørte i front på den.

Hvis du vil prøve selv kan du gå til Kinsleys GitHub.

I fremtidige prosjekter er Kinsley og Kukieła mer interessert i modellere den virkelige verden. 

Jeg er glad for å se at så mange og ikke bare programmerere og AI-entusiaster, er begeistret for denne teknologien og hva fremtiden bringer.

Harrison Kinsley

Annonse