Tesla Supercharger.
I Norge var det pr. 5. januar 71 Tesla ladestasjoner med tilsammen 1003 ladestolper. Ifølge Tesla kommer det 32 stasjoner i 2021.

Annonse


Norge først: Tesla åpner Supercharger-nettverket for andre bilprodusenter

Teslas Supercharger-nettverk er forbeholdt Tesla. Det har lenge versert rykter om at det skal åpnes for andre bilprodusenter og nå ser det ut til å skje – i Norge.

Det mest omfattende hurtigladenettverket i verden

Teslas Supercharger-nettverk er det mest omfattende hurtigladenettverket i verden. I motsetning til andre bilprodusenter har ikke Tesla basert seg på tredjeparts ladenettverk. De utviklet sitt eget nettverk fra grunnen av og det har i stor grad vært en nødvendig investering i infrastruktur om vi tar i betraktning hvor tidlig Tesla var ute med elektriske biler.

Et tiår etter at den første ladestasjonen ble utplassert har Tesla nå over 25 000 ladepunkter på mer enn 2700 stasjoner over hele verden, og disse er i motsetning til tredjeparts ladenettverk, forbeholdt Tesla. 

Noe er på gang – i Norge

Imidlertid er det kommet flere antydninger om at Tesla vurderer å åpne ladenettverket også for andre bilprodusenter, men det avhenger av enighet om å dele kostnadene. Det har gått rykter om samtaler om slike avtaler, men faktiske resultater er så langt ikke presentert. Det nærmeste er Elon Musks sleivbemerkning ifjor om at Tesla Superchargers “diskret” brukes av andre bilprodusenter.

Annonse


I det siste har ryktene om at Tesla åpner ladenettverket fått mere fart. Fra Tyskland meldes det om konkrete samtaler om å åpne for andre bilprodusenter, men den sikreste indikasjon på at noe er på gang kommer faktisk fra Norge.

Horisont: September 2022

Tesla har søkt Vestland fylkeskommune om tilskudd til etablering av ladestasjoner, men norske myndigheter gir ikke tilskudd til merkespesifikke ladestasjoner. For å være berettiget til tilskudd har derfor Tesla i søknaden angitt at ladestasjonene vil åpnes for almen bruk i løpet av september 2022. Norske myndigheter betrakter på det grunnlag vilkårene for tilskudd som oppfylt, men holder døren åpen for at det kan trekkes tilbake om vilkårene misligholdes.

Dette er til dags dato første gang vi står overfor en faktisk tidslinje for åpning av Supercharger-nettverket for andre bilprodusenter enn Tesla, men det er uklart om dette kun vil få effekt i Norge. Generelt sett vil det være enklere å få til alment åpne ladestasjoner i Europa der standardisert CCS-tilkobling overflødiggjør adaptere.

Annonse