CHIME
Et fjernt astronomisk fenomen har fått mye oppmerksomhet etter at det langt oftere enn tidligere blir registrert av det nye CHIME-teleskopet.

Annonse


Nytt teleskop mottar hundrevis av kosmiske radiosignaler. Ingen vet hvor de kommer fra

Et fjernt astronomisk fenomen har fått mye oppmerksomhet etter at det langt oftere enn noen gang tidligere blir registrert av det nye CHIME-teleskopet.

Radiomeldinger fra fremmede sivilisasjoner?

Fenomenet består av radiopulser som varer bare få millisekunder, men er sendt avgårde med like mye energi som solen produserer på et år.

Fordi radiopulsene forsvinner så fort har forskerne hatt vanskelig for å spore hvor de kommer fra, og langt mindre bestemme hva som forårsaker dem. 

“Fast radio bursts” (FRB) ble først oppdaget i 2007 og er funnet i arkiverte data tilbake til 2001. Mange FRB-er er senere blitt rapportert og hypotesene om deres opprinnelse spenner fra eksplosjoner i eksotiske astrofysiske objekter, til mystiske, fremmede radiomeldinger.

Et av de viktigste uløste mysteriene innen astronomien

Før CHIME hadde vi under 100 oppdagede FRB-er. Etter ett års observasjoner har vi hundrevis. Nå kan vi begynne å danne oss et helhetlig bilde av hva de er, hvilken astrofysikk som ligger bak og hva de kan lære oss om universet.

Kaitlyn Shin, student ved MIT, medlem av CHIME/FRB Collaboration

FRB-er er vanskelig å oppdage fordi varigheten er så kort og plasseringen i stor grad ukjent. De oppdages vanligvis ved at man retter et radioteleskop mot himmelen og håper å være heldig.

Annonse
Signalene kommer hele tiden

CHIME-teleskopet består av fire massive sylindriske radioantenner ubevegelig rettet mot himmelen. Teleskopet kan mens jorden roterer, hver dag motta radiosignaler fra halve himmelrommet.

Digital signalbehandling gjør CHIME i stand til å rekonstruere og “se” i tusenvis av retninger samtidig. Det hjelper oss å oppdage FRB-er tusen ganger oftere enn et tradisjonelt teleskop gjør. FRB er vanskelig å registrere, men de er ikke uvanlig. Hvis øynene dine kunne se radiosignaler like lett som du ser en kamerablitz, vil du se dem hele tiden.

Kiyoshi Masui, professor i fysikk ved MIT, CHIME/FRB Collaboration, CHIME/FRB Collaboration

535 registreringer

På det 238. møtet i American Astronomical Society la forskere fra det kanadiske Hydrogen Intensity Mapping Experiment frem en katalog på totalt 535 registreringer. Basert på katalogen er det beregnet at FRB forekommer med en hyppighet på rundt 800 pr. dag. 

Blant de 535 oppdagede FRB-ene har forskerne identifisert 18 som gjentar seg. Disse er annerledes enn de andre, hver puls varer litt lenger og sender mer fokuserte radiofrekvenser enn de som ikke gjentas.

Ulike astrofysiske fenomener?

I noen tilfeller kan det gå flere tusen timer før man observerer en enkelt puls, andre ganger kan man registrere gjentagelser i titalls timer. Mye tyder på at det er betydelige forskjeller i egenskapene til de som repeterer seg og de som ikke gjør det. Fremtidige studier vil fortelle oss om de to typene er generert av ulike astrofysiske fenomener.

Pragya Chawla, doktorgradskandidat ved McGill University, CHIME/FRB Collaboration

Neppe et produkt av fremmed teknologi

FRB-ene er spredt over hele universet, de forekommer ikke bare i Melkeveien. De stammer sannsynligvis fra fjerne galakser og må være produsert av ekstreme energikilder for å kunne reise så langt. De er allestedsnærværende i kosmos og neppe et produkt av fremmed teknologi.

FRB-er bærer også med seg informasjon om mediet de reiser gjennom. De kan potensielt fortelle oss en hel del om materiefordelingen i universet.

Dr. Saurabh Singh, postdoktor ved Physics Department, McGill University, CHIME/FRB Collaboration

Ny kosmisk innsikt 

FRB-er åpner utallige muligheter. De kan fungere som kosmologiske sonder. Vi kan begynne å undersøke store strukturer – klynger som består av tusenvis av galakser. Vi kan kartlegge fordelingen av kosmisk mørk materie og studere materiens evolusjon i hele universet.

Alex Josephy, doktorgradsstudent ved McGill University, CHIME/FRB Collaboration

Viktigst å forstå opprinnelsen

Men akkurat nå er det viktigste å forstå opprinnelsen til FRB-ene. Det krever mye observasjon og teoretisk modellering.

CHIME, Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, er et radioteleskop ved Dominion Radio Astrophysical Observatory i British Columbia, Canada.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse