%p%s%s%s%s%n er tilgjengelig ...

Annonse


Hvordan kan et nettverksnavn få WiFi til å kollapse på iPhone?

En nyoppdaget iPhone-feil får WiFi til å koble ut om du kobler deg til et bestemt hotspot. Den vil heller ikke klare å gjenopprette noen WiFi-tilkobling selv om den startes på nytt eller WiFi-tilkoblingen gis nytt navn.

Her er nettverksnavnet: %p%s%s%s%s%n

Feilen ble oppdaget av ingeniøren Carl Schou da han ga sitt nettverk navnet %p%s%s%s%s%n. Å prøve å koble til dette nettverket deaktiverte WiFi på iPhone’n hans. Det fikk også få WiFi’en på telefonen til å skru seg av hver gang han prøvde å reaktivere den, også om han startet telefonen på nytt og endret hotspot-navnet:

“Etter at jeg koblet til min personlige WiFi med SSIDen ‘%p%s%s%s%s%n’, deaktiverte iPhone min permanent WiFi-funksjonaliteten. Hverken omstart eller endring av SSID’en kunne løse problemet,” twitret Schou.

Schou brukte en iPhone XS på iOS 14.4.2. Flere tester på nettverk med det merkelige navnet bekrefter at det får iOS til å gå bananas, WiFi’en begynner å fungere uberegnelig, i noen forsøk mislykkes telefonen i å koble til SSID og får heller ikke tilgang til det vanlige hjemmenettverket. Det skjer også at WiFi deaktiveres og ikke lar seg reaktivere.

Annonse
Tilbakestill nettverksinnstillingene

Den eneste måten å fikse WiFi’en på er å tilbakestille nettverksinnstillingene. Feilen er alvorlig på den måten at når den først er kjent, kan djevelske aktører plante “gratis WiFi”-hotspots for å ramme iPhone-brukere.

Problemet ser ut til å være unikt for iPhones og ikke reproduserbart på Android:

Løsning: Tilbake til fabrikkinnstillingene

Carl Schous motivasjon for å navngi WiFien som han gjorde, har vi respekt for:

Alle enhetene mine er oppkalt etter formatstrenger for å f *** med dårlig programmering.

Carl Schou

Feilen kan rettes opp ved å tilbakestille alle iOS-nettverksinnstillingene til fabrikkstandard og starte telefonen på nytt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse