5G Syd-Korea.
I Syd-Korea er tyve prosent av mobilbrukerne over på 5G. 73 prosent av dem er mellom- eller misfornøyd.

Annonse


Hvorfor er sydkoreanerne misfornøyd med 5G?

Er 5G verdt pengene? Det er et spørsmål flere koreanere stiller seg etter at det koreanske 5G-nettet med fanfarer ble offisielt åpnet klokken 23.00 3. april 2019 – som første land i verden.

5G-brukerne blir flere

Antallet 5G-brukere har vokst jevnt og trutt siden den gang. I begynnelsen av april utgjorde de 14,5 millioner eller omlag tyve prosent av mobilbrukerne.

Det er ikke bare antallet 5G-abonnenter som har vokst. Det har også klagene fra skuffede forbrukere. De mener 5G-tjenestene er tregere enn forventet. Noen har til og med gått til rettslige skritt mot innenlandske 5G-nettleverandører.

… det gjør klagerne også

Blant de 26 landene som har lansert kommersielle 5G-tjenester er andelen 5G-brukere i Syd-Korea i det øvre skikt. Imidlertid er graden av tilfredse brukere bare på 27 prosent – og det er relativt lavere enn andre land. 73 prosent av brukerne er mis- eller mellomfornøyd.

Annonse
Det lavere tilfredshetsnivået tilskrives overdrevne påstander om 5G-ytelse i kampanjeperioden, utilfredsstillende 5G innendørsdekning, mangel på varierte og rimelige abonnementspakker og at forbrukerne som referanse allerede hadde velfungerende 4G- og Wi-Fi-dekning.

Gjennomsnittshastighet 429 Mbps

Den siste målingen av kvaliteten på koreansk 5G-telekommunikasjon viste gjennomsnittlig nedlastingshastighet på 429 Mbps. Det blir sammenlignet med 690,47 Mbps som er den gjennomsnittlige nedlastningshastigheten de koreanske mobiloperatørene på forhånd lovet forbrukerne.

De øvre hastighetene de tre operatørene på det sydkoreanske 5G-markedet er blitt målt til, er 802, 667,48 og 608,49 Mbps.

Langt fra tyveganger’n

Dette er langt fra tyve ganger raskere enn det gamle 4G-nettverket som de ble forespeilet. I 2019 hadde 4G en gjennomsnittlig nedlastningshastighet på 158 ​​Mbps.

Tilfredsheten med 5G er nogenlunde likt tilfredshetsnivåene som ble målt da 4G ble lansert i Syd-Korea i 2012–2013. Andelen forbrukere som var fornøyd med 4G den gang, tilsvarer det nivået vi ser nå med 5G. Sydkoreanske forbrukere forventer mye av tjenesteleverandørene, spesielt når de blir bedt om å betale ekstra for 5G-abonnementsplanen. At de skulle få overlegen ytelse uten hull i dekningen og nye, innovative tjenester, var en selvfølge.

20× hastighet bare i teorien?

Ingen av de tre koreanske teleselskapene lovet “tyveganger’n” fra 4- til 5G. Det var faktisk International Telecommunication Union (ITU) som beskrev 5G-nedlastingshastighet på 20 Gbps og opplastningshastighet på 10 Gbps. Med slike hastigheter kan HD-filmer lastes ned på sekunder.

Men “drømmehastigheten” oppnås bare under ideelle forhold. Den sydkoreanske regjeringen var besatt av at landet skulle være først med kommersielt 5G, og mobiloperatørene markedsførte 5G-tjenestene med teoretiske ytelser definert av ITU. 

Bredere bånd, høyere hastighet

De koreanske selskapene ble i 2018 tildelt blokker av 3,5-GHz og 28 GHz frekvensbånd. Da de bygget nettet satte de pris opp mot kvalitet og prioriterte 3,5 GHz-båndet. Skal potensialet i 5G utnyttes, må mobiloperatørene utvikle et bredere harmonisert spektrum over tre frekvensområder; under 1 GHz, 1-6 GHz og over 6 GHz. Jo bredere båndbredde, desto høyere er dataoverføringshastighet er mulig. 

Vi kan forvente en lignende gang i utbyggingen også her til lands, er jeg redd for.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse