Google FLoC
FLoC er et forsøk på å bytte annonse-systemet fra brukerbasert til gruppebasert sporing

Annonse


Mozilla skeptisk: Google vil ha slutt på tredjeparts informasjonskapsler

Google har fremmet et forslag om hvordan målrettet annonsesporing kan legges opp uten å utsette brukerne for risiko. Eric Rescorla, teknisk direktør i Mozilla Firefox, mener forslaget har en rekke sider som kan utgjøre en “betydelig personvernrisiko”.

Googles kohorter

Google mener “Federated Learning of Cohorts” (FLoC) kan erstatte tredjeparts informasjonskapsler for annonsesporing, men Rescorla påpeker i en analyse publisert igår, store personvernproblemer innebygget i systemet.

FLoC er et forsøk på å bytte annonse-systemet fra brukerbasert til gruppebasert sporing hvor brukerne blir identifisert basert på samsvarende interesser. Annonsørene kan deretter bruke “kohortene” til annonsesporing uten å lese nettleserloggen til bestemte brukere.

Google som har mesteparten av inntektene sine fra sporing og styrt reklame, omtaler FLoC som en styrking av personvernet. Det er forståelig så lenge inntektene deres avhenger av ikke for frynsete tillit fra brukernes side.

Annonse


Individer snevres enkelt inn

“Kohortene” vil sannsynligvis ikke omfatte mer enn noen tusen brukere og vil ganske enkelt kunne snevres inn til å treffe bestemte brukere, ifølge Rescorla.

For eksempel kan sporingsselskaper bruke “fingeravtrykk” fra nettleseren for å snevre inn listen over brukere i en kohort til bare noen få. For å få det til trenges “en relativt liten mengde informasjon” i kombinasjon med informasjonen som allerede foreligger om “kohorten”.

Kombinasjoner av IDer

Hverken FLoC-identifikatorer eller brukerinteresser er konstante størrelser. Kombinasjoner av FLoC-IDer innenfor en gitt tidsramme vil også være en måte å sortere ut individuelle brukere på.

FLoC-identifikatorer “lekker” også mer informasjon enn informasjonskapsler. I motsetning til nettstedsspesifikke informasjonskapsler er FLoC-ID-er de samme på tvers av nettsteder, de blir “en delt nøkkel” tilgjengelig for sporerne.

Undertrykke “sensitive” emner

Google har foreslått flere tiltak for å redusere problemene med personvern, blant annet å undertrykke kohorter som er koblet til “sensitive” emner.

Selv om disse begrensningene virker nyttige, er det marginale forbedringer, de tar ikke for seg de grunnleggende problemene.

Eric Rescorla, Firefox

Gode intensjoner

Rescorla konkluderer med at intensjonene bak FLoC er bra, men løsningen på nåværende utviklingstrinn er ikke god nok.

Siden Google kunngjorde sitt FLoC-forslag har en rekke selskaper – inkludert Brave, Vivaldi og Opera – uttalt skepsis til ideen. DuckDuckGos siste oppdatering blokkerer FLoC. På nettsiden Am I FLoCed kan du sjekke om du tilhører flokken.

Annonse


Annonse


Annonse