iPhone 12
MagSafe medfører klinisk risiko for pacemaker-brukere.

Annonse


MagSafe: iPhone 12 kan i verste fall desynkronisere pacemaker’n og slå av hjertestarteren

Apple MagSafe-enheter kan forstyrre pacemakere om de kommer nær nok, sier American Heart Association.

iPhone 12 kan påvirke hjerteimplantater

Journal of the American Heart Association har sluttet seg til en rapport fra Heart Rhythm Journal som hevder at iPhone 12 kan påvirke hjerte-implantater om den er nær nok.

Forskerne fant at enheter fra alle de tre store selskapene innen kardiologiske implantater, Abbott, Medtronic og Boston Scientific, var følsom overfor magnetisk påvirkning.

Studien viser at magnetreversjonsmodus kan utløses når iPhone 12 Pro Max plasseres direkte på huden over en implanterbar hjerteenhet og at den dermed har potensial i seg til å hemme livreddende behandling.

Journal of the American Heart Association

Under testingen ble en iPhone 12 Pro Max plassert i nærheten av en serie på 11 forskjellige pacemakere og defibrillatorer.

Nærgrense 1,5 cm

Enheter som allerede var implantert i pasienter blir i rapporten kalt “in vivo”. “Ex vivo” er nylig unboxede enheter som ennå ikke var implantert.

Annonse
Interferensen varierte under testen, men alle enhetene ble berørt. Rapporten sier at “iPhone 12 Pro Max var i stand til å utløse magnetisk reversjonsmodus i en avstand på opptil 1,5 cm”.

Apple hevder at den nye generasjonen iPhone 12 ikke utgjør en større risiko for magnetinterferens enn eldre generasjons iPhones. Imidlertid antyder studien noe annet da magnetrespons ble demonstrert i 3/3 tilfeller in vivo. Sammenlignet med den eldre generasjonen iPhone 6, fant en studie utført av Lacour et al ingen tilfeller av magnetrespons i en prøve på 148 pasienter.

Journal of the American Heart Association

Hold telefonen unna brystlommen

Rapporten anbefaler at det gjennomføres en bredere studie, men anbefaler også hjertepasienter som bruker smarttelefoner å konsultere en hjerterytmespesialist.

“Disse tilfellene har flere kliniske implikasjoner,” fortsetter rapporten.

Folk legger ofte smarttelefonene i brystlommen og de kan havne i nærheten av hjerteimplantater. Dette kan føre til asynkron pacing eller deaktivering av terapien.

Journal of the American Heart Association

Magnet kan slå av en defibrillator

Dr. Gurjit Singh ved Henry Ford Heart & Vascular Institute er kardiolog og ekspert på implanterbare enheter som defibrillatorer og pacemakere. 

I USA får mer enn 300 000 mennesker slike implantater hvert år. Det faller sammen med at en av fire mobiltelefoner som ble solgt i fjor, var en iPhone 12.

Hjerteenhetene reagerer på ekstern magnetisme. En magnet kan brukes til å slå av en defibrillator og kan få en pacemaker til å levere impulser som får hjertet ut av synkronisering, noe som er en potensielt dødelig tilstand kalt ventrikelflimmer.

Slo av hjertestarteren

Disse enhetene er konstruert slik at vi, for å slippe å operere hver gang, kan bruke sterke magneter over brystet for å kontrollere dem. Da vi plasserte en iPhone 12 Pro nær pasientens bryst, ble hjertestarteren deaktivert. Da vi fjernet telefonen fra pasientens bryst, vendte hjertestarteren straks tilbake til normal funksjon.

Dr. Gurjit Singh, Henry Ford Heart & Vascular Institute

Apple: Hold iPhone 12 femten cm unna

I januar 2021 oppdaterte Apple sitt MagSafe-støttedokument hvor de anbefaler brukere å holde iPhone 12 femten centimeter unna et hjerteimplantat.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse