Kaldt mellom gigantene.
Apple mener Microsoft kjører andre foran seg.

Annonse


Apple: Feigt spill fra Microsoft

Apple har under rettssaken som Epic Games har reist mot dem, luftet muligheten for at det i realiteten er deres gamle rival Microsoft som gjemmer seg bak Epic’ søksmål. Forutsigbart nok avviste Microsoft påstanden og kalte den en “distraksjon”.

Apple ber retten ignorere én vitneforklaring

Apple og Epic er som kjent engasjert i en høyprofilert juridisk kamp som kan bli avgjørende for fremtiden for App Stores relativt lukkede økosystem. Epic hevder i søksmålet at kommisjonen og reglene Apple pålegger apputviklerne, er urimelige.

Under rettssaken er det fremkommet vitneforklaring fra én person som Apple ønsker at retten skal ignorere – nemlig visepresident i Xbox Business Development, Lori Wright.

En selvstendig tenkende observatør må lure på om Epic fungerer som stedfortreder for Microsoft. De har skjermet seg mot meningsfull deltagelse i denne rettssaken ved hverken å møte som part eller sende en offisiell representant for å vitne.

Apple

Avsporing fra Apple

Microsoft svarte med å si at det var forståelig at Apple ikke likte Wrights vitnesbyrd, men det finnes ikke grunnlag for å utfordre innholdet i det.

Apple ser lenker til Microsoft i flere vitnesbyrd enn i Wrights. Fem andre, inkludert økonomen Susan Athey fra Stanford-universitetet, ble trukket frem av Apple. Microsofts respons var at Apple prøvde å avspore rettssaken fra de “legitime bekymringer” som er reist rundt App Stores virksomhet.

Epic snakker og handler for seg selv. Microsoft og mange andre selskaper har tilsvarende bekymringer og det klarer vi fint å målbære selv, også gjennom direkte dialog med Apple.

Microsoft

Annonse