Chrome-krasj.
Løsningen er enklere enn hva man tror er mulig.

Annonse


Chrome-krasj: Google med superenkel fix

På Reddit og Googles fora er det siste døgn strømmet inn rapporter om at Google Chrome krasjer. 

Nettleseren blanker ut

Nettleseren blir enten blank eller popup-vinduer angir problemer med utvidelser. I noen tilfeller krasjer nettleseren helt. Feilen ser ikke ut til å forsvinne om nettleseren kjøres i inkognitomodus.

Mens vi jobbet med denne artikkelen kom det inn en mulig fix fra Google – og hele artikkelen måtte stokkes om og skrives på nytt 🙂

Fix’en er så enkel at jeg må klø meg i hodet:

  • Lukk alle åpne forekomster av Chrome.
  • Reåpne Chrome. Nettleseren vil fremdeles ha samme feil.
  • La Chrome stå åpen i omtrent fem minutter.
  • Lukk Chrome og gjenåpne Chrome. Problemet skal være løst.

Du kan selv sjekke fix’en her.

Prefix-status:

Før fix’en kom på bordet ble det antydet at problemet hadde å gjøre med nettleserens katalog over brukerdata. Løsninger som ble foreslått er å gå over til beta-versjonen eller å kjøre installasjonsprogrammet for Chrome på nytt for eventuelt å reparere installasjonen.

En alternativ løsning som ble foreslått var å fjerne “Local State”-filen: 

  • Lukk alle åpne Chrome-forekomster
  • Åpne File Explorer og gå til Brukere\Local\Google\Chrome\User Data
  • Ta sikkerhetskopi først og slett så “Local State”-filen fra katalogen
  • Åpne Chrome på nytt

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse