ESA - Distribution_of_space_debris_in_orbit_around_Earth_pillars
Det svever anslagsvis 750 000 objekter der oppe med en størrelse på én cm eller mer. Illustrasjon: ESA

Annonse


Kirkegårdsbaner for satellitter ikke nok. Søppelet i verdensrommet et reelt problem

Det europeiske Space Operations Center åpner denne måneden. Det ligger på Azorene i Portugal og er en del av det europeiske programmet Space Surveillance and Tracking (SST). Senterets oppgave blir å oppdage og spore gjenstander som kretser rundt jorden og som på noe vis kan utgjøre en fare for satellitter eller mennesker.

750 000 objekter

Siden startet på romalderen i 1957 er rundt 7500 satellitter plassert i bane rundt jorden, rundt 4300 av disse befinner seg fortsatt i verdensrommet, men bare 1200 av dem er operative, resten anses som romsøppel. Det anslås at mer enn 750 000 objekter større enn én cm går i bane rundt jorden.

Etter endt oppdrag ramler de fleste store satellittene ned i atmosfæren hvor de brenner opp, eller de blir flyttet til kirkegårdsbaner høyt over de sterkt trafikkerte banene. Små satellitter settes i lave baner slik at de faller ned av seg selv etter endt tjeneste.

Det meste ramler ned, men ikke alt

US Space Surveillance Network holder øye med rundt 42 000 biter romsøppel. Nå oppretter EU et eget organ for overvåkning av romsøppel.

Annonse
14. mai er jeg på Azorene for å innvie operasjonssentret som plasserer Portugal fremst i et europeisk system som har militær og sivil nytte. 

João Gomes Cravinho, Portugals forsvarsminister

Operasjonssenteret ligger i Terceira Island Science and Technology Park på Azorene hvor også Portugals første romovervåkningsteleskop er plassert. Det ble satt i drift i oktober ifjor.

Video: Distribusjon av romsøppel sortert etter størrelse. ESA.

Systemet inkluderer to teleskoper på Azorene og to på Madeira. I tillegg kommer teleskop og radar i Pampilhosa da Serra på det portugisiske fastland.

Kommunikasjonssystemene våre i fare

Teleskopene og radaren er automatisert og videresender dataene til operasjonssentralen på Terceira. Der blir informasjonen systematisert.

Rommet er fullt av søppel som setter satellitter og kommunikasjonssystemene våre i fare. Derfor må vi holde kontrollen på det som er der oppe.

João Gomes Cravinho

I tillegg til Portugal deltar Frankrike, Spania, Storbritannia, Danmark, Polen, Romania og Italia i SST-samarbeidet.

Kilder: European Space Agency, Portugal News

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse