operasjonnetttroll
Politiet skal nå gå etter personer som bryter straffelovens paragraf om hatefulle ytrringer i forbindelse med valget slik at politikerne tør uttale seg.

Annonse


Politiet kan komme på døra til personer som “hat-uttaler” seg overfor politikere – datamaskiner kan beslaglegges

Operasjon Netttroll skal bekjempe det som omtales som hatefulle ytringer ved blant annet å møte på døra til personer som gjør seg skyldig i hat-loven som dette brukes som hjemmel i.

Politiet “smertelig klar over” at ikke alle bruker ekte navn på Facebook

Det er Sør-Vest politidistrikt som står bak det nye programmet. Politiet mener at hat-prat på nett har gått så langt at politikerne vegrer seg for å stå frem i media. Det er også slik at politikere er blitt truet i opphetede politiske saker som i 2019 i forbindelse med bompenger.

Det er frivillig for politikerne å være med, men samtlige blir kontaktet om tilbudet

Det i første omgang Facebook som skal overvåkes. Det advares mot inndragelse av utstyr og/eller anmeldelse om man finner brudd på paragraf 185 som omhandler hatefulle ytringer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse