AirTag stjålet
AirTags kan gjenbrukes.

Annonse


Kan stjålne AirTags tilbakestilles?

Når du setter opp en AirTag blir den tilknyttet din Apple-ID. Den kan da ikke brukes av andre med mindre du tilbakestiller den.

For å tilbakestille den må du fjerne den fra ‌din Apple ID‌: 

 • Åpne “Find My app”
 • Trykk på AirTag’en du vil fjerne fra listen
 • Sveip opp og få frem alle AirTag-innstillingene
 • Trykk på “Remove Item”
 • Trykk på “Remove”

Når du har gått gjennom prosessen opphører ditt eierskap til AirTagen og en annen kan konfigurere og bruke den.

Manuell tilbakestilling

Hvis du ikke er i Bluetooth-rekkevidde av taggen når du fjerner den fra kontoen, vil ikke taggen registrere at den er fri og frank. Det er da nødvendig med manuell tilbakestilling. Hvis du sitter med en AirTag som er fjernet fra noen andres konto, men som fremdeles angir seg som registrert på vedkommende, følger du følgende trinn for manuell tilbakestilling:

 • Trykk ned AirTag-ryggen
 • Roter ryggen mot klokken 
 • Trekk halvdelene fra hverandre 
 • Ta ut batteriet
 • Sett batteriet inn igjen
 • Trykk ned batteriet til taggen gir lyd fra seg
 • Når lyden opphører gjentar du prosessen fire ganger til; ta ut og sett inn batteriet, trykk på batteriet til du hører lyd

Du må høre lyden fem ganger for å sikre at AirTagen tilbakestilles.

Annonse
MacRumors.

Når du er ferdig setter du på dekselet med tappene mot sporene på taggen. Trykk på dekselet til du hører en lyd, roter dekslet med klokken til det låses på plass.

For å slippe tilbakestillingsprosessen må den du får den av fjerne den fra Apple IDen mens den er i bluetooth-rekkevidde.

Hva så med stjålne eller fundne AirTags? 

Du kan fysisk tilbakestille dem, men såvidt vi har bragt på det rene – og det uten å gjøre oss til tyv i folkeopplysningens ånd – vil eieren fremdeles finne dem såfremt han ikke har fjernet dem fra Apple-IDen sin.

Et alternativ kan være å stjele telefonen sammen med tagsen, men det krever selvfølgelig gangsterhåndverk av edleste klasse – hvilket jeg ikke betviler at mine høyaktede lesere besidder tatt i betraktning så hard de kan være i kommentarfeltet.

Kilde: MacRumors

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse