Dronelevering er i ferd med å bli allment akseptert. Vi må bare oppleve det først.
Dronelevering er i ferd med å bli allment akseptert. Vi må bare oppleve det først.

Annonse


Folk flest positive til varelevering med drone

Virginia Tech med ny uavhengig rapport som viser at ni av ti er for varelevering med droner, rapporten viser også at det sannsynligvis er den pågående pandemien som er grunnen til positiviteten.

Teknologien får vinger

Alphabet har mange armer og en av disse er Wing, selskapet har fokus på drone-teknologi og har blitt brukt til varelevering siden oktober 2019 i en liten by i Virginia USA som heter Christiansburg. En undersøkelse som nå er gjennomført av universitetet Virginia Tech viser at mottakelsen blant byens 20.000 innbyggere har vært svært positivt.

Wing feirer ett år med leveranser i 2020, i denne videoen kan du se litt av hvordan innbyggerne i Christiansborg opplever bruken. Kilde: WIng

Nær 90 prosent av respondentgruppen på 800 svarte at de støtter fortsatt bruk av leveransedroner, 89 prosent sier at de kommer til å fortsette å benytte slike tjenester som de er tilgjengelige og 87 prosent sier at de ser på droneleveranser som like eller sammenlignbare med annen bruk av droner i samfunnet.

Vi har de siste årene sett et ras av pilotprosjekter som “Uber sin fastfood drone” og “Wing sin intreden i Australia

Annonse
Les også: Nå leveres Samsung-telefoner med drone (I Irland)

Drastisk endring

Rapporten fra universitetet viser også at den pågående pandemien kan ha påvirket det overveldende positive utfallet av spørreundersøkelsen. Oppslutningen på nær 90 prosent kan sammenlignes med nasjonale og internasjonale tall fra tidligere som har ligget på ca 50%, samtidig skal må man også ta høyde for at respondentene i disse undersøkelsene ikke har har hatt mulighet til å benytte tjenester som dette på lik linje med innbyggerne i Christiansburg.

Hva med deg, ville du ha benytte tjenester som leverte varer med droner? Gi oss din mening i kommentarfeltet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse