David Clode, Unsplash
Supercomputeren vil kunne gjøre 64 milliarder operasjoner pr. sekund. Illustrasjon: David Clode, Unsplash

Annonse


Verdens første universelle prosessor vil kunne simulere menneskehjernen i sanntid allerede neste år

Tachyum Prodigy-prosessorer gjør det mulig allerede i 2022 å bygge 64 AI Exaflops superdatamaskin som er i stand til å simulere menneskets hjerne i sanntid.

64 milliarder milliarder operasjoner pr. sekund

AI-supercomputerselskapet Tachyum har annonsert verdens første universelle prosessor som integrerer CPU-, GPU- og TPU-funksjoner i en enkelt homogen arkitektur. Prosessoren har 2 x 64 kjerner, mer enn 4 GHz-hastighet og mindre enn 400 W strømforbruk.

Prodigy-prosessoren vil i 2022 gjøre det mulig for menneskeheten å lage en 64 AI Exaflops superdatamaskin som er i stand til å simulere menneskets hjerne i sanntid. 

Et vendepunkt i halvlederindustrien

For å sette dette i perspektiv er 64 Exaflops 64 milliarder milliarder operasjoner pr. sekund. Prodigy representerer et stort vendepunkt i halvlederindustrien.

Annonse


En fullt funksjonell chipemulering er vanligvis siste trinn før designen blir sendt for fabrikasjon i silisium. Prosessoren sluttfører for øyeblikket intern testing og forventes å kunne leveres i volum i fjerde kvartal 2021.

Bruksområdene inkluderer, men er ikke begrenset til superdatamaskiner med ultrahøy ytelse, satellitter med lavt strømforbruk, 5G-adopsjon og bred anvendelse innen AI.

Tachyum: Supercomputerprodusent 

Prodigy sier prosessoren deres er et strategisk overraskende generasjonsgjennombrudd som kom et år tidligere enn forventet. Den vil gi det amerikanske forsvaret og etterretningsorganisasjoner den ytelse, effektivitet og kostnadsfordeler de trenger for å løse de utfordringene USA står overfor.  Tachyum-ansatte er amerikanske statsborgere med sikkerhetsklarering.

Edit: 64 milliarder er rettet til 64 milliarder milliarder. Takk til @perjarledysjaland i kommentarfeltet!

Kilde: Smart2zero

Annonse