Forbrukere som trodde de hadde skrudd av Googles geo-sporing av dem, ble lurt.

Annonse


Google dømt for å villede forbrukerne

Google er i australsk rett dømt for å ha villedet forbrukerne om innsamling av personlige posisjonsdata via Android-mobilenheter mellom januar 2017 og desember 2018.

Så vage og forvirrende personverninnstillinger at selv Googles ansatte ikke forstår dem

Dette er første rettssak i sitt slag. Den ble reist av Australian Competition & Consumer Commission (ACCC).

Dette er en viktig seier for forbrukere, spesielt alle som er bekymret for personvernet på nettet, da domstolens avgjørelse sender en sterk melding til Google og andre om at store aktører ikke må villede kundene sine.

Rod Sims, leder ACCC

“Dagens beslutning er et viktig skritt for å sikre at digitale plattformer er åpen om om hva som skjer med forbrukernes data, og hva de kan gjøre for å beskytte dem.”

Ingen liker å bli lurt

Domstolen la til grunn at Google ga feil fremstilling av at innstillingen for posisjonslogging, Din tidslinje, var den eneste som påvirket om Google samlet inn, lagret eller brukte personlig identifiserbare data om plassering. Faktisk gjorde også en annen kontoinnstilling av nett- og appaktivitet Google i stand til å samle inn, lagre og bruke personlig identifiserbare stedsdata, og den innstillingen var slått på som standard.

Annonse


Domstolen fant at når forbrukere senere ville slå av innstillingen for innsamling av posisjonsdata, ble de også villedet fordi Google ikke informerte om at med nett- og appaktivitet slått på, ville Google fortsette å samle inn, lagre og bruke deres personlig identifiserbare posisjonsdata.

Villedende og bedragersk oppførsel i strid med australsk lov

Da forbrukere senere fikk tilgang til innstillingen av nett- og appaktiviteten deres, ble de fremdeles villedet fordi Google ikke informerte om at innstillingen var relevant for innsamling av personlige posisjonsdata.

Domstolen fant at Googles adferd kunne villede offentligheten. En rekke av Googles publikasjoner til australske forbrukere mellom januar 2017 og desember 2018 var falske eller misvisende, og at Googles villedende eller bedragerske oppførsel var i strid med australsk forbrukerlovgivning.

Rett og slett ikke sant

Vi er svært godt fornøyd med utfallet i denne verdens første sak i sitt slag. Mellom januar 2017 og desember 2018 ble forbrukerne ledet til å tro at Din tidslinje var den eneste kontoinnstillingen som påvirket innsamlingen av personlige posisjonsdata. Det var rett og slett ikke sant.

Rod Sims

“Bedrifter som samler inn informasjon må være tydelig og transparent slik at forbrukerne ikke blir villedet. Forbrukerne skal ikke villedes når det gjelder innsamling av deres personlige lokasjonsdata,” fortsatte Rod Sims.

Googles tidslinje kan også være til hjelp for hukommelsen når livshistorien skal utpensles. Jeg visste ikke at jeg hadde vært på Nikola Tesla lufthavn før Google fortalte det.

Hvilke sanksjoner Google skal møtes med vil australske myndigheter avgjøre på et senere tidspunkt. ACCC forventer økonomiske sanksjoner, publikasjonsordrer og etterlevelsesordrer. I tillegg forventer de at Google skal bli pålagt å forklare forbrukerne hva innsamling av posisjonsdata innebærer. Det er nødvendig for at forbrukerne skal kunne ta informerte valg.

Kilde: ACCC Gov

Annonse


Annonse


Annonse