Annonse


Trodde du det skulle bli bedre neste år?

Hvor lenge skal mangelen på chip påvirke teknologibransjen? Denne uken bød flere ledere på dystre estimater, den verste anslår “et par år.”

Intel, Nvidia, TSMC enig

Intels sjef Pat Gelsinger antydet omenn noe vagt, en tidsramme på et par år. Han presiserte at det var et estimat på hvor lang tid det ville ta for selskapet å bygge kapasitet for potensielt å dekke forsyningsmangelen. 

I tidligere uttalelser har Gelsinger fremholdt Intels planer om å bygge et par fabrikker i Arizona. Amerikanske myndigheters foreslåtte infrastrukturplan for chip-produksjon synes ikke Gelsinger går langt nok.

TSMCs sjef C.C. Wei byr på et tilsvarende pessimistisk estimat. Han håper at det Taiwan-baserte selskapet kan “tilby mer kapasitet i 2023”. TSMC bygger et produksjonsanlegg i Arizona, USA, til tross for at selskapet presiserer at det prioriterer forskning, utvikling og produksjon i hjemlandet.

Annonse


Chipmangelen viser ingen tegn til å avta

Nvidias Colette Kress er mer optimistisk. De tror på “tilstrekkelig forsyning til at det vil bidra til økonomisk vekst i første kvartal 2022”. Inntil da forventer de at etterspørselen vil være større enn tilbudet. 

Når teknologibedrifter skal håndtere naturkatastrofer, eksponentiell etterspørsel og bygging av nye fabrikker, står det alltid noen ubesvarte spørsmål tilbake. Hva vil oppskaleringen av fabrikkene medføre? Vil de overholde byggefristene, vil de bli like effektive som lovet? 

Kilde: Arstechnica

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse