Føderal dommer gir Apple en ny sjanse i tvist om 4,2 milliarder kroner. Foto: Bangyu Wang, Unsplash

Annonse


Apple anker milliardsøksmål om patenter

Ifjor sommer tapte Apple en søksmål over LTE-patenter fra Optis Wireless og ble dømt til å betale erstatning på 4,2 milliarder kroner. Apple sa at de ville anke avgjørelsen, og nå har en føderal dommer akseptert anken og bestemte at Apple skal få en ny vurdering av om royaltykravene er rettferdige.

Det står om 4,2 milliarder kroner

Selve søksmålet var sentrert rundt en håndfull Optis-patenter relatert til bruken av LTE-teknologi i iPhone, Apple Watch og iPad. LTE står for Long-Term Evolution og er en standard for trådløs bredbåndskommunikasjon for mobile enheter og dataterminaler.

Optis hevdet at Apple uten lisens hadde brukt Optis’ LTE-patenter, og nektet å signere en lisensavtale. Apple hevdet det motsatte, at et blikk på deres maskinvare ville bekrefte at de ikke hadde stjålet Optis’ patenter. 

Juryen konkluderte med at Apple ikke hadde bevist at Optis-påstandene var ugyldige.

Apple lovet umiddelbart å anke dommen:

Annonse


Søksmål som dette fra selskaper som spekulativt akkumulerer patenter virker utmattende på industrien. De virker kvelende på innovasjonen og skader forbrukerne.

Apples kommentar til Optis-dommen 2020

Idag har den amerikanske dommeren Rodney Gilstrap satt dommen til side og annulert royalty-kravet fra ifjor.

US District Court Judge Rodney Gilstrap sa at juryen burde ha fått vurdere om royalty-kravet samsvarte med krav om at standard-essensielle patenter skal lisensieres på “rettferdige, rimelige og ikke-diskriminerende” vilkår.

Det betyr at Apple har delvis vunnet frem med sin sak og får den opp på ny.

Apple har også en annen stor sak gående med VirnetX. Den handler om VPN-patenter og royaltykrav som kan beløpe seg til åtte-ti milliarder kroner. I februar avviste en dommer Apples krav om gjenopptagelse av saken.

Kilde: 9to5mac

Annonse


Annonse


Annonse