windows10filutforsker
Det er mye Microsoft kan gjøre for å forenkle Windows 10-hverdagen, et mer robust og presist søk og en filutforsker som hjelper deg med dagens arbeid er en start. Konsept: Alur2020

Annonse


Bare ansett denne designeren og bli ferdig med det

Både hvordan man bruker Windows 10, og hvordan OS-et ser ut, har vært uendret siden lanseringen.

Det er mye som kan bli bedre i Windows 10

Vel, ikke helt, det har jo blitt gjort endringer gjennom årenes løp, men i bunn og grunn er det den samme opplevelsen. Heller ikke Apple har gjort store endringer i hvordan macOS oppleves, men tradisjonelt sett har Microsoft gjort større endringer i forhold til hva som har vært fokuset (startmenyen, f.eks.), til en rekke forskjellige visuell stilarter.

Fordi Microsoft skryter av å være produkutivitet-eksperten, er det merkelig at fil-utforskeren ikke har endret seg på mange år. Vi føler også at indekseringen av filer og hvor nøyaktig søke-treffene er, er bedre i macOS sin Spotlight.

En digresjon er det kanskje, men om søket som er bygget inn i fil-utforskeren hadde vært bedre, og om Microsoft hadde implementert et kontrollpanel der, kunne det blitt et nytt hjem – spesielt om man kan alt+t for å starte en ny fil-fane eller en Edge-nettleserfane.

“Alur2020” har ikke gjort alt vi kunne ønske oss å se, men vi synes dette fil-utforsker-konseptet er på god vei til å finne en langt bedre løsning enn dagens tradisjonelle som fremdeles mener det er viktigst å klikke seg inn på partisjoner, enn kjapt å finne det man driver med.

Konsept: Alur2020

I det minste kunne vi ha blitt servert en liste over de siste filene som har vært i bruk (vår feil: “Quick access” lister de siste brukte filene):

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse