Visepresidenten var tilstede da to store Koreanske selskap møttes for å skrive under på å produsere flere brikker. (Ill: MOTIE - Korea)

Annonse


Det har aldri vært større mangel på prosessorer

Xhou Zixue, styreleder for Semiconductor Manufacturing Internation Company (SMIC), Kinas største prosessorprodusent, sier at mangelen på mikrochiper er et globalt problem som hele verden bør samarbeide om å løse.

Tidenes største prosessor-krakk

Styrelederen snakket til bransjen på SEMICON Kina og hevdet at tek-industrien lider av det største prosessor-krakket noen sinne. Problemet har særlig kommet frem denne uken etter en økning i salget som følge av dempet COVID-frykt.

SMIC leverer blant annet produkter til Qualcomm, Broadcom og Texas instruments. Nå melder aktører over hele verden at de har kritisk behov for brikker fra Kina.

I Sør-Korea har Korea Semiconductor Idustry Association og Korea Automobile Manufacturers Association møttes for å bli enige om å utvide produksjoenn innenriks.

Annonse


Problematisk for bilindustrien

Også bilindustrien sliter med mangelen på prosessorer. De kjemper med andre teknologiprodusenter om det som er, etter økning i salg av bilder. Finansminister Hong Nam-ki annonserte tidligere denne måneden at landet vil investere halvannen millard kroner innen 2020 for å lage prosessorer for automotiv bilteknologi.

Også bilproduskjonen i USA sliter og Honda stenger midlertidig ned produksjon i USA og Canada  i en uke på grunn av mangel på levering av deler.

Man har klandret blant annet vest-kystens overbelastede havner strømbrudd i Texas i februar. I det store og det hele er hele verden under press på mange måter om dagen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse