Angrepet på Stortinget på onsdag har vakt reaksjoner. (Ill: Unsplash/Taylor Vick)

Annonse


60 prosent av norske kommuner mener de ikke har god nok datasikkerhet

I en undersøkelse forettatt av IKT-Norge viser det seg at norske kommuner sakter akterut på datasikkerhet. IKT-Norge bekymrer seg for myndighetenes IT-sikkerhet etter at det ble kjent at Stortinget er rammet av IT-angrep.

De siste dagers cyberangrep er svært alvorlige.

Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge

IT i praksis er gjennomført fra februar til april 2020 blant de 120 øverste digitaliseringsansvarlige og 80 øverste virksomhetsansvarlige i landets statlige virksomheter og kommuner.

Regjeringen har satt seg en rekke mål som skal være på plass innen 2025. Blant annet skal alle kommuner kommunisere digitalt og verdier som åpenhet og inkludering vektlegges. Da hjelper det ikke at få mener datasikkerheten er god nok.

IKT-Norge synes det er urovekkende at 60 prosent av norske kommuner rapporterer at de ikke har god nok informasjonssikkerhet

Slik ser en hacker ut. (Ill: Bermix Studio)

Ifølge undersøkelsen IT i praksis er det bare 51 prosent av norske kommuner som mener at de får tilstrekkelig støtte av myndighetene til å forbedre sikkerheten.

Annonse


I rapporten heter det at “…tilliten er viktig for at innbyggerne skal ønske å ta i bruk nye løsninger. Samtidig er det et samfunnsøkonomisk aspekt ved digital sikkerhet.”

Øyvind Husby mener at myndighetene ikke gjør en god nok jobb:

Myndighetene må støtte kommunene enda bedre i arbeidet med god informasjonssikkerhet. Det kan være tydeligere informasjon til brukere og virksomheter om trusler, angrep og anbefalinger om løsninger.

Øyvind Husby

Ifølge Husby vil et cybervarsel i sanntid til alle kunne være en løsning i arbeidet med å bygge kompetanse, kommunikasjon, en bedre sikkerhetskultur og bedre beredskap med raskere reaksjonstid ved angrep.

Bør utdanne flere IKT-eksperter

I en annen undersøkelse gjennomført av IKT-Norge i samarbeid med seks andre IT-organisasjoner, er konklusjonen at Norge øke antall studieplasser og tilbudet av spesialiserte IKT-utdanninger.

I tillegg bør man styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i IKT-utdanningene og man bør øke muligheter til kompetanseutvikling og omskolering.

Sikkerhet i offentlige anskaffelser må vektes tyngre.

Øyvind Husby

Hva synes du? Er det overraskende at Stortinget ble utsatt for IT-angrep?

Annonse