Den nye View Plus holder øye med inneklimaet for deg. (Ill: Airthings)

Annonse


Norske Airthings lanserer verdens mest avanserte luftkvalitetsteknologi

Ifølge et anslag fra Det europeiske miljøbyrådet døde 417 000 mennesker for tidlig grunnet luftforurensing i Europa i 2018. Det er mange mennesker.

Nordmenn er et av landene med lavest nivåer av fint svevestøv i Europa, men likevel døde 1400 nordmenn for tidlig.

Luftkvaliteten har blitt bedre i Europa siden 2009

Likevel går mange land langt over Verdens helseorganisasjons grense for fint svevestøv på 10 mikrogram per kubikkmeter. Flere land lå også over EUs grenseverdi på 25 mikrogram per kubikk.

(Ill: EEA)
(Ill: Airthings)

Radon

I Norge er radon et stort problem grunnet berggrunnen i Norden og kreftforeningen oppgir at rundt 300 lungetilfeller årlig skyldes langvarig, innendørs eksponering.

Annonse


Dette er en av grunnene til at Norske Airthings idag lanserer View Plus: Verdens mest avanserte luftkvalitetsteknologi.

View Plus er en måler som gir full kontroll over luftkvaliteten hjemme, på skoler og på arbeidsplasser.

Dingsen kobles opp mot telefon og gir deg full oversikt. (Ill: Airthings)

Dårlig luft hjemme kan gi hodepine, irriterte øyne, astma og i verste fall hjerte- og karsykdommer”.

– Airthings

View Plus er batteridrevet, har WiFi og måler svevestøv, radon, karbondioksid, luftfuktighet og andre ting. Svevestøv er den nyeste funksjonen i Airthings portefølje.

Svevestøv er mikroskopiske partikler i luften, og kan være alt fra støv og pollen, til forurensing fra biler, industriell aktivitet, vedovner, matlaging, sigarettrøyk, kjæledyr, osv.

Norge skjerpet inn grenseverdiene for svevestøv i 2016 til 15 mikrogram per kubikkmeter og har strenge helseanbefalinger.

Luftkvalitetskriteriet for fint svevestøv er på 8 mikrogram per kubikkmeter

Ingen norske byer brøt kriteriet i 2018, så Norge er kanskje ikke landet hvor Airthings trengs mest, selv om det alltid kan være lurt å holde et øye med inneklimaet. Spesielt ved mistanke om radon.

Airthings View Plus kan forhåndsbestilles på airthings.no for 2999 kroner.

Annonse