Men nordmenn har stor tillitt til offentlig ID-kontroll. (Ill: Bermix Studio)

Annonse


Over 100 000 nordmenn utsatt for ID-tyveri

Vi blir stadig bedre på å bruke sikrere løsninger når vi logger inn. Likevel viser en ny undersøkelse at over 100 000 nordmenn har vært utsatt for ID-tyveri de siste to årene.

Det viser en undersøkelse som Response Analyse har utført på vegne av Skatteetaten og Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS)

Spesielt er det de mellom 45 og 59 år, og de under 30 som er mest utsatt. Skatteetaten håper at innføringen av de nye nasjonale ID-kortene som det nå går an å søke om på politiet.no, skal redusere ID-misbruket.

Marianne Henriksen. (Ill: Skatteetaten)

–Undersøkelsen viser behovet for at alle innbyggere trenger en trygg og sikker ID som er vanskelig å misbruke, enten det er for å sikre at uvedkommende ikke kjøper varer og tjenester i ditt navn, eller det er for å stoppe bruken av falske og fiktive identiteter.

Marianne Henriksen, fagdirektør for ID-forvaltningen i Skatteetaten.

Henriksen understreker at det er godt å se at ID-misbruket ikke har skutt i været selv om året har vært preget av mer netthandling enn tidligere.

47 prosent av de som har fått identiteten misbrukt har opplevd at tyver har handlet varer i deres navn. (Noe artikkelforfatteren av denne artikkelen også har opplevd.) 22 prosent oppgir at deres identitet er blitt misbrukt ved kjøp av en tjeneste eller abonnement på nettet.

Annonse


Men nordmenn har stor tillitt til det offentlige

Hele 9 av 10 oppgir at de har tillitt til ID-kontroll ved henvendelser til offentlige etater. Derimot har vi lite tillitt til ID-kontroll ved henting og delbetaling i butikk.

43 prosent har tillitt til at ID-kontrollen blir utført grundig ved ppretting av delbetaling i butikk. Ved henting av forhåndsbestilte varer i butikk var det kun 53 % som mente at ID-kontrollen er grundig nok.

Eivind Reiner-Holm. (Ill: NorSIS)

– Dette viser at spesielt butikker må jobbe hardere for å skape tillit til ID-kontrollen de utfører. Løsninger som BankID i butikk og det nasjonale ID-kortet kan bidra til å øke denne tilliten.

– Eivind Reiner-Holm, seniorrådgiver i NorSIS.

Noen andre funn fra Skatteetaten og NorSIS’ undersøkelse:

  • 22 prosent av de som er rammet av ID-tyveri anmeldte det til politiet.
  • 20 prosent av de spurte er bekymret eller svært bekymret for ID-tyveri
  • 25 prosent har aktivert frivillig kredittsperre hos kredittopplysningsbyrå
  • 81 prosent legger ikke inn personopplysninger eller annen personlig informasjon på sider de kommer til ved å klikke på lenker i e-post, SMS, sosiale medier eller andre kilder.
  • 36 prosent er positive til at biometriske data som for eksempel bilde knyttes til folkeregistrerte opplysninger.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse for NorSIS og Skatteetaten 4.-7. januar 2021 med telefonintervjuer av personer over 18 år.

Kilde: Norsk Senter for Informasjonssikring

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse