Google Pixel Fold kan komme i år

Flere brettbare design er patentert.