Nå kan titusenvis av sjåfører kreve å bli klassifisert som alminnelig ansatte. (Ill: Dan Gold/Unsplash)

Annonse


Uber går på kjempesmell – taper fem år gammel sak i høyesterett i Storbritannia

Uber taper i høyesterett i Storbritannia i en sak om selskapets behandling av sjåfører. Rettens beslutning kan få stor innvirkning på selskapets forretningsmodell i landet.

Saken, som har pågått i fem år, dreier seg om hvorvidt Ubers sjåfører skal være selvstendig næringsdrivende eller om de skal ha krav på ansettelsesstatus på lik linje med andre bransjer.

Idag slo høyesterett fast at Uber-sjåfører er arbeidere som alle andre og at de skal ha krav på minstelønn, feriepenger og vanlige rettigheter. Avgjørelsen vil få mye å si for ikke bare Uber, men alle bransjer som baserer seg på samme forretningsmodell.

“Alle selskaper som engasjerer arbeidere gjennom digitale plattformer som selvstendig næringsdrivende vil bli berørt av avgjørelsen.”

– Micheal Powner, advokat

Dommer George Leggatt sa idag at Uber-sjåførers arbeidstid ikke begrenser seg til den tiden de frakter kunder, men inkluderer tiden sjåførene er logget inn i appen som tilgjengelige.

“Avgjørelsen rammer midt i hjertet av Ubers foretningsmodell.”

– Paul Jennings, advokaten som forsvarte sjåførene.

Storbritannia er Ubers største Europeiske marked

I fjor sloss Uber for retten til å operere i London etter at transporttilsynet klaget på sikkerheten ved tjenesten. Bare i London har Uber 45 000 sjåfører og 3,5 millioner mennesker bruker appen minst en gang hver tredje måned.

Annonse


Nå kan titusenvis av sjåfører kreve å bli klassifisert som “worker” alminnelig ansatte. Et av advokatfirmaene som var innblandet i saken, Leigh Day, vil jobbe for at tusenvis får kompensasjon på 12 000 britiske pund (141 000 kroner). Det blir dyrt for Uber.

Korreksjon:

I saken står det at sjåfører nå kan kreve å bli klassifisert som alminnelige ansatte. Det blir ikke helt riktig. Dommen gjelder klassifisering som «workers», som er en tredje klassifisering som innebærer færre plikter og rettigheter enn en alminnelig ansettelse. Informasjon fra britiske myndigheter om hva dette innebærer her.

I tillegg kan Uber få en skattesmell på nesten 11 milliarder kroner for ubetalte skatter som en følge av at sjåførene nå blir klassifisert som ansatte

Uber svarer med å si at de respekterer avgjørelsen, men legger til at kjennelsen ikke klassifiserer alle britiske sjåfører som ansatte. De tilføyer at de lenge har jobbet med endringer i modellen og at de blant annet tilbyr gratis forsikring mot sykdom og skade.

“Fremover forplikter vi oss til å gjøre mer og vi vil konsultere hver eneste aktive sjåfør i Storbrittannia for å forstå hvilke endringer de ønsker seg.”

– Jamie Heywood, sjef for Uber i Nord- og Øst-Europa.

Kilde:
Bloomberg
The Verge

Annonse