riksrevisjonenpolitiet
Riksrevisjonen kritiserer Politiet og mener det er alvorlige feil i forhold til satsing på bekjempelse av nett-kriminalitet. Bilde: Riksrevisjonen.

Annonse


Politiet har ikke kontroll over nett-kriminalitet, mener Riksrevisjonen

“Nettovergrep mot barn og unge, datainnbrudd og nettbedragerier øker. En stadig større andel av kriminaliteten utføres på nett uten at politiet har klart å holde følge med utviklingen”. Det hevder Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen mener politiet mottar flere tips enn de klarer behandle

Det er også snakk om grove saker, blant annet overgrep mot barn:

“Undersøkelsen viser at politiet avdekker flere ofre og saker, men at de er langt unna å forfølge den økende mengden tips som kommer inn. De ulike politidistriktene og Kripos samarbeider også i liten grad om å utnytte og dele kunnskap fra etterforskning av datakriminalitet”.

“Riksadvokaten har over flere år pekt på at seksuelle overgrep mot barn og unge på nett er et økende samfunnsproblem. Dette har derfor vært et prioritert felt.”

– Det burde de gjort. Seksualforbrytere på nett tar ingen hensyn til grenser, og mange av dem går nok under radaren fordi saker kan virke små og ubetydelige i et enkelt område, mens de i virkeligheten har et stort omfang nasjonalt eller internasjonalt. Her er den nasjonale styringen og samordningen for svak, sier Foss.

Annonse


“Politiet er budsjettvinnere”

– Det er et paradoks når vi ser at den tradisjonelle hverdagskriminaliteten går ned, mens kriminalitet på nettvokser. Vi mener at politiets manglende evne til å avdekke forbrytelser på nett er alvorlig, spesielt når vi vet hvor store konsekvensene kan være, særlig for barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep på nett, sier Foss.

“Justis- og beredskapsdepartementet: Riksrevisjonens undersøkelse viser at budsjettøkningene i liten grad er brukt til å styrke kampen mot datakriminalitet. Ressursene har gått til andre prioriterte oppgaver.”

Kilde:
Riksrevisjonen pressemelding

Annonse


Annonse


Annonse