Disse stedene får 5G i 2021

Skal dekke hele landet innen utgangen av 2023.