Dette er de mørke hullene i Norge uten mobil-dekning

norgenettdekning
Norge har robust mobil-dekning, men det er fremdeles steder i landet der det ikke er noe som helst. En av løsningene vil være 5G. Bilde: Tutela.

 Tutela Technologies avslører hvor i Norge det er null nettforbindelse.

Nordland mest utsatt, Oslo minst

“Tutela Technologies, Ltd. er et uavhengig analyseselskap med et globalt panel på over 300 millioner smarttelefonbrukere. Tutela samler informasjon om mobilinfrastrukturer for å hjelpe organisasjoner i mobilbransjen med å forstå og forbedre verdens nettverk”, forklarer selskapet om egen drift, og avslører så hvor i Norge det ikke er noe dekning i det hele tatt:

Her er de “sorte hullene” markert på kartet

“Hver prikk gjenspeiler et geografisk område på 150 x 150 m, hvor smarttelefonbrukere fysisk har befunnet seg og ikke hatt forbindelse av noe slag. Størrelsen på prikken indikerer trafikken – altså hvor mange som har opplevd mangel på dekning. Det er dermed også en indikasjon på hvor høyt området bør prioriteres av teleoperatørene. Fargen på prikken er et uttrykk for om signalmangelen er innendørs (rød) eller utendørs (hvit).”

Annonse

Slik måller Tutela

“Ved hjelp av millioner av signalstyrkemålinger tatt fra vanlige smarttelefonbrukere. Når telemetridataene analyseres, viser de områder hvor folk har oppholdt seg, og hvor det ikke er signal fra noen teleoperatører – det man kaller not-spots eller dekningshull.”

1,41 prosent av områdene i Norge det ble testet, mangler helt mobilnett-forbindelse:

“Undersøkelsen av norske signaldata viser at 1,41 prosent av de observerte områdene i Norge står helt uten forbindelse. Dette er altså steder der kunder hos alle teletilbyderne har registrert at de ikke har noen forbindelse til mobilnettet. “

– På grunn av de fysiske begrensningene til mobilteknologien er det praktisk talt umulig å dekke hver eneste kvadratmeter av et land, men med de rette dataene er det mulig å målrettet finne de områdene der det er flest som opplever å være avskåret fra omverdenen uten forbindelse og dermed adressere problemet, sier Chris Mills, sjefanalytiker hos Tutela Technologies.

Forklaringen på dekningshullene er enkel:

“Dekningshull som disse oppstår av flere årsaker, der den mest åpenbare er at det ikke finnes mobilmaster i nærheten som smarttelefoner kan koble seg til. Samtidig finnes det også andre grunner, som at smarttelefonbrukerne befinner seg i bygninger i massiv betong som sykehus eller kontorbygninger, der signalene blir stengt ute. Det samme kan også skje i svært ulendt terreng. 

Kartet gir et konkret og praktisk bilde av hvor virkelige smarttelefonbrukere opplever å stå uten nettverk, og noen områder som peker seg ut er kysten langs Sør-Vestlandet og Sørlandet i tillegg til det sentrale Østlandet og Trøndelag”.

5G kan hjelpe, mener selskapet:

– I områder utenfor storbyene kan flere mobilmaster løse problemene, men det er selvfølgelig en dyr løsning. Noen kommende teknologier, inkludert utnyttelsen av low-band frekvenser og 5G-implementering, vil være en del av løsningen. Signalhullene innendørs vil i økende grad bli løst hjelp av dedikerte antennesystemer og tilgang til offentlig tilgjengelige WiFi-nettverk,” sier Chris Mills. 

Kilde:
Tutela pressemelding

Annonse
Annonse