Har gjort Call of Duty: Warzone bedre i det stille, men kun på Xbox Series X (og kanskje S)

PS5 makser ut med 60FPS.