Annonse


Eldre Android-mobiler sperres ute av 30 prosent av nettet

Har du en Android-mobil, kanskje som en backup, som kjører en eldre Android-versjon enn 7.1.1, kan du bli nektet innpass på nettsider.

Fra januar neste år er det slutt

Grunnen er at partnerskapet med IdenTrust opphører i september, derfor vil en rekke nettsider slutte å fungere fra 30. september 2021. Årsaken er at de aller fleste nettlesere ikke vil få innpass til en HTTPS-nettside, da det ikke er et gyldig sertifikat installert.

Det er altså OS som ikke er oppdatert siden august 2016 som ikke vil kunne surfe sider med sertifikat utstedt fra nevnte selskap.

Annonse
Løsningen for deg med en eldre Android-mobil som ikke lenger mottar OS-oppdateringer, er å bruke Firefox.

Rundt 30 prosent av alle nettsider nytter Let’s Encrypt.

Kilde:
Lets Encrypt

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse