Annonse


Vint Cerf skal bringe Internett til verdensrommet!

Vint Cerf har sammen med Robert Kahn levert ‘Transmission Control Protocol/Internet Protocol’ – eller TCP/IP – som i dag anvendes for hoveddelen av kommunikasjon over internett. For denne oppnåelsen kalles faktisk han for en av internettets fedre.

Vint Cerf.

I et splitter nytt intervju med “Quanta Magazine” snakker Robert Kahn om sin nye internettprotokoll; “Disruption/delay-tolerant networking” – eller DTN – og du aner ikke hva som er målet bak denne nye protokollen. Denne nye løsningen skal hjelpe for å få internett til å operere i verdensrommet!

Skal ta internett ut i verdensrommet

Tanken bak den splitter nye internettprotokollen DTN er at man på sikt skal bygge ut en interplanetær datainfrastruktur. Noe som mildt sagt er ganske komplisert ettersom avstandene i verdensrommet er astronomiske. Det stopper ikke med problemer der fordi alt i verdensrommet beveger seg selvsagt kontinuerlig, noe som selvsagt ikke er optimalt for å etablere en stabil kommunikasjonslinje. 

For å løse akkurat dette problemet har de skapt DTN slik at selv om man skulle oppleve kommunikasjonsbrudd vil ingen filer eller informasjon bli borte. Istedet for at informasjonen blir borte ved tilkoblingsfeil sendes den i flere ledd og lagres i hvert ledd. Et eksempel på dette er; La oss si at du sender en pakke fra Jorden til Jupiter via Mars, men Mars og Jupiter er desverre ikke i posisjon ovenfor hverandre. I denne situasjonen ville pakken du sender fra Jorden bli opprettholdt på Mars mens planeten venter på at Jupiter skal komme i riktig posisjon igjen, før pakken blir sendt videre.

Annonse
Vil skape et node nettverk

Tanken er at DTN skal bli en standard protokoll som er fri å anvende for alle samt at alle romfarkomster har med seg internettprotokollen ut på deres romoppdrag. Sistnevnte er for at disse romfarkomstene blir da en del av et interplanetært nettverk og vil fungere som en node. ‘Mars Curiosity Rover’ og flere andre romfarkomster har allerede blitt med på prosjektet. Alle som benytter seg av denne splitter nye internettprotokollen vil da fungere som en node i et enormt nettverk. Dette vil altså hjelpe oss mennesker til å ikke miste viktig informasjon som følge av tilkoblingsfeil eller nettverksfeil.

Vint Cerf sine ambisjoner er selvsagt å lansere DTN på verdensbasis, både på datamaskiner og til mobiler samt nettbrett. Alle disse enhetene vil da som sagt bli en node i et gigantisk nettverk som ikke bare befinner seg på jorden, men altså også i det enorme (uendelige?) verdensrommet. 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse