regjeringencovid
Antallet smittede har økt, men antallet døde har falt til nesten null. Nå skal regjeringen uansett starte opp igjen med en ny app som bruker Apple og Google sitt covid-rammeverk, noe som også gir bedre kontroll over turister og andre besøkende samt nordmenn som kommer hjem igjen.

Annonse


Kastet bort 40 millioner kroner på covid-app de ga opp i juni – nå får mobilene innebygget covid-støtte i Norge

Smittesporing-appen som først ble stoppet grunnet personvern-spørsmål, blir nå byttet til fordel for Apple og Google samarbeidsrammeverk.

Trakk tilbake egen app, kastet bort titalls millioner

Med andre ord kastet regjeringen bort 40 millioner på å kode noe andre gjør bedre enn dem, og som hadde en stor mangel. Dessuten har den ikke fungert siden i sommer.

Dette sier de nå:

“Regjeringen har besluttet å avvikle Smittestopp-appen. Folkehelseinstituttet får i oppdrag å anskaffe en ny app, kun for smittesporing, basert på det internasjonale rammeverket fra Google og Apple. Dette er i tråd med anbefalingen regjeringen har fått fra Folkehelseinstituttet (FHI).”

Det har med andre ord ikke vært noen offisielle apper i omløp i Norge siden juni, men regjeringen mener at vi fremdeles trenger “flere virkemidler”:

– Vi trenger enda flere virkemidler for å stoppe spredningen av koronaviruset. Regjeringen har derfor besluttet at det skal lages en ny app basert på det internasjonale rammeverket fra Google og Apple. Denne appen er kun for smittesporing, den lagrer ikke data sentralt, og er derfor mindre inngripende i personvernet enn Smittestopp var, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Den norske smittestatistikken siden 14. mars:

Uten tvil har antallet smittede øk på høsten, men heldigvis har ikke dødsfallene fulgt samme trend, men har flatet nesten helt ut (toppen var 425 nye smittede 28. mars.

Flere unge smittes, men dødeligheten er svært lav

“Smitten sprer seg nå i andre grupper enn i vår. Det er først og fremst de unge som rammes. Unge har ofte veldig mange nærkontakter, mange som den smittede ikke kjenner, for eksempel på utesteder og kollektivtrafikk.”

Det nye er at unge nå rammes i større grad, eller i det minste blir smittet mer fordi de er mer ute, om enn ikke med alvorlige utfall eller større problemer, som vi ser av tallene over. Covid ser ut til å være ferdig i Norge, om det da ikke øker igjen når alle omgås alle igjen.

Høie er trolig redd for at sistnevnte kan skje, da han uttaler bekymring for regional og muligens nasjonale utbrudd.

– I høst har vi, som forventet, opplevd mange lokale smitteutbrudd. Vi kommer fortsatt til å få lokale utbrudd, og det er viktig å slå dem ned før de utvikler seg til å bli regionale eller nasjonale. For å klare dette, må nærkontakter kontaktes og testes raskt. Hvis appen kan bidra til at flere smittetilfeller oppdages tidligere enn ellers vil den ha stor verdi. Alle enkelttilfeller vi klarer å teste og isolere, reduserer smittebyrden, sier Høie.

Appen fra Apple og Google har også denne viktige fordelen, noe som også vil gjøre det enklere å følge med på om vi er på vei dit vi ønsker i forhold til antallet smittede:

– En app basert på denne teknologien gjør det også mulig med digital smittesporing på tvers av landegrenser. Det vil være viktig for å kunne åpne for økt reisevirksomhet, sier forklare helse- og omsorgsminister Bent Høie som må ta ansvaret for å ha sløst 40 millioner kroner for en app som uansett ikke kunne åpne for reising i tilstrekkelig grad.

Globalt har 999 000 mennesker dødd av eller med covid. I Norge har det siden utbruddet i mars vært 270 dødsfall.

“Den nye appen må anskaffes i markedet. FHI anslår at det vil ta åtte uker å utvikle appen.”

– Målet er at appen skal være klar innen utgangen av året, men vi skal bruke tiden som trengs for å sikre god informasjonssikkerhet og god ivaretakelse av personvernet, sier Høie.

Til slutt heter det:

“FHI har vurdert flere alternativer for veien videre for digital smittesporing, etter at Datatilsynet i juni vedtok midlertidig forbud mot innsamling av personopplysninger gjennom appen Smittestopp. Det førte til at FHI slettet alle data og deaktiverte appen.

Blant alternativene var å gå videre med Smittestopp, men innføre to samtykker, en for smittesporing og en for analyse, slik Stortinget vedtok 16. juni. Dette anbefalte ikke FHI, fordi det også ville kreve sentral lagring, noe som ble sterkt kritisert ved Smittestopp-appen.”

Kilde:
Regjeringen

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse