Annonse


4 ting du må vite om forbrukslån uten sikkerhet

ANNONSE: Representativt renteeksempel: 100.000 kr. o/5 år: Eff.rente 13,70%. Kostnad 35.858 kr. Totalt 135.858 kr.

Et forbrukslån uten sikkerhet er en lånetype der banken ikke tar pant i verken bolig, bil eller annen eiendom. Det betyr at lånet kan brukes på det du selv ønsker.

I Norge finnes det en rekke banker og finansierings-institusjoner som tilbyr forbrukslån, alt fra de store aktørene til mindre nisjebanker.

Renten vil variere fra bank til bank og ut fra kundens økonomiske situasjon. Her har vi listet opp fire ting du bør kjenne til om forbrukslån uten sikkerhet og refinansiering.

Annonse


1. Høyere rente

Forbrukslån uten sikkerhet har en høyere rente enn for eksempel boliglån og billån. Siden banken ikke tar sikkerhet i eiendom, bolig eller annet, innebærer det en større risiko for banken å låne ut penger på denne måten.

Renten på forbrukslån er som regel betraktelig høyere enn boliglån og billån, men til gjengjeld lavere enn kredittkortgjeld.

1. Forbrukslån uten sikkerhet har høyere rente enn boliglån.
2. Har du kredittkortgjeld kan det lønne seg å refinansiere med et forbrukslån.

Hvor høy renten på forbrukslånet er vil variere mye fra bank til bank. Derfor bør du undersøke flere banker før du sender inn en søknad.

2. Ikke alle kan søke forbrukslån uten sikkerhet

For å kunne søke om forbrukslån må du oppfylle noen generelle krav. Du må blant annet være over 18 år, norsk statsborger og ha en viss inntekt for å kunne betjene lånet.

Du kan ikke ha betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker. Du kan heller ikke ha for mye gjeld fra før. Du må kunne vise at du har en god nok betalingsevne, med evne til å betjene og tilbakebetale lånet i sin helhet.

1. Du må være minst 18 år, men ofte er kravet høyere (23 eller 25 år)
2. Du må være norsk statsborger
3. Du må ha fast inntekt
4. Dersom du har betalingsanmerkninger vil søknaden ikke bli godkjent

Konsekvensen av for høy gjeld

Du får ikke innvilget forbrukslån om du har for mye gjeld fra før i forhold til inntekt. Myndighetene gjennomførte en innstramming i 2019 for å unngå at nordmenn skulle ta opp for mye i lån.

I gjeldsregisteret fremkommer samlet usikret gjeld, som forbrukslån og kredittkortgjeld. Slik kan banken enkelt gå inn og sjekke hvor mye usikret gjeld du har før de innvilger eller avslår søknaden.

3. Så mye kan du låne

Hvor mye du kan låne vil avhenge av søkerens betalingsevne. Viktige faktorer som teller er blant annet hvor mye gjeld du har fra før og samlet inntekt.

Har du høy inntekt i forhold til eksisterende gjeld øker dette sannsynligheten for et godt tilbud til en lavere rente. Bankene som låner ut penger innhenter alltid opplysninger om den enkeltes økonomi før de innvilger eller avslår en lånesøknad. Denne prosessen skjer automatisk gjennom innhenting av informasjon fra offentlige registre.

4. Slik kan pengene brukes

I motsetning til et boliglån eller et billån må ikke et forbrukslån uten sikkerhet brukes på en spesiell ting. I følge forbrukslån.no kan du disponere pengene akkurat som du vil.

Det kan være til kjøp av reiser, studier, oppussing eller annet forbruk, derav forbrukslån. Unntaket er at du ikke kan ta opp forbrukslån for å dekke egenkapital ved boligkjøp.

Du kan også ta opp forbrukslån for å refinansiere annen gjeld med høyere rente og dårligere betingelser. Renten på forbrukslån er høy, men likevel vesentlig lavere enn endel andre smålån og kreditter.

Et eksempel er kredittkortgjeld som kan ha renter opp mot 30 %. Har du kredittkortgjeld eller andre smålån hos en eller flere banker kan det derfor lønne seg å ta opp et forbrukslån for å betale tilbake denne gjelden. Dette kalles refinansiering av kredittgjeld.

Mer om refinansiering

I tillegg til lavere rente, som vil spare deg for renteutgifter hver måned, er det flere andre fordeler med å refinansiere. Har du flere smålån, vil du spare termingebyr ved å samle disse til ett lån.

Har du tre lån og betaler 60 kr på hver innbetaling, betaler du 180 kroner per måned og hele 2160 kr i året. Samler du disse til ett lån, vil du kunne betale 720 kr per år.

Med refinansiering vil det også bli enklere å holde oversikt over økonomien med kun en finansinstitusjon å forholde seg til fremfor flere. Det kan også bli lettere å søke om avdragsfrihet og lengre nedbetalingstid om du skulle ha behov for det.

Har du økonomiske problemer? Da vil de lavere renteutgiftene bidra til at du raskere kan innfri andre regninger og krav. Slik kan du raskere få orden på økonomien. Dette forutsetter at du er disiplinert.

Søknad på nett

Det mest effektive metoden er å søke om forbrukslån online. Da vil du få svar på søknaden på nett etter at søknaden er gått gjennom. Søknadsprosessen er som regel automatisert, slik at du vil få vite om du har fått innvilget søknaden eller ikke når den er klar.

Dersom du vil sende inn flere søknader, kan du søke via en lånemegler. Ved å bruke en lånemegler kan du spare tid på å sende kun en søknad i stedet for å søke hos hver enkelt bank. Lånemegleren vil videresende søknaden din til flere banker og komme tilbake til deg med det beste tilbudet.

Sett opp et budsjett

Før du søker om lån bør du skaffe deg oversikt over egen økonomi. Et godt utgangspunkt er å se på kontoutskriften fra de tre siste månedene. Sett opp en enkel oversikt over dine viktigste inntekter, utgifter og samlede gjeld. Gjør dette gjerne som et månedlig budsjett. Da vil du få en bedre forståelse av hvor mye du kan låne.

Husk at lånet skal betales tilbake

Etter at lånet er utbetalt vil det komme månedlige krav om nedbetalinger. Betales disse for sent, vil det tilkomme ytterligere renter og gebyrer og du risikerer at kravet går til inkasso.

Dersom kravet fremdeles ikke betales vil du få en betalingsanmerkning. Dette har en svært negativ effekt på den private økonomien. For eksempel kan du bli nektet å inngå avtaler om abonnement for tjenester som strøm, forsikring og opptak av ytterligere lån.

Oppsummering: Fordeler og ulemper med forbrukslån uten sikkerhet

Den fremste fordelen med forbrukslån uten sikkerhet er at du kan bruke pengene på det du vil. Pengene kan komme godt med om du står foran en uforutsett utgift eller situasjon.

Du kan også spare penger på å refinansiere andre dyre lån. Ulempen er høyere rente sammenlignet med andre lån. For å kunne få et slikt lån må du vise at du har betalingsevne.

Annonse