Norsk selskap har godkjent Apples nye lader

20 watt USB C-lader – trolig for iPhone 12.