Microsoft er ikke ferdige med å rote til Windows 10: nå herper den partisjoner

“Feilrettingen” er å aktivere lese-tilgang: gjør det for å redde innholdet om du bruker dette.