Nvidia rasende etter RTX 3080-lekkasjen – RTX 3090 får trolig 24GB RAM!

Starter intern granskning.