jobbehjemme
Har du fast arbeid, men kjenner en freelancer? Det kan være vel verdt å snakke med vedkommende om hvordan han eller hun synes mye jobbing hjemme for seg selv er.

Annonse


Etter fem år med hjemmekontor er jeg ikke sikker alle bør gjøre det samme

Covid satte fokus på hjemmekontor og videokonferanser som noe aldri tidligere har skjedd siden nettet ble popularisert sent på 90-tallet.

Oppdatert, 4.juni, 07:36:

Hjemmekontor hele tiden er neppe smart

Hjemmekontor har og er vel ansett som en luksus, som noe bare “kule” sjefer ga lov til. Selv ikke Silicon Valley-selskapene har vært særlig hippe på ideen, selv ikke under glansperioden med foosball, gratis drikke og rare stoler.

Twitter har allerede meldt at de ikke ønsker medarbeiderne tilbake på kontoret, og mange andre selskap velger å ha folk hjemme utover covid-perioden uten å helt vite hva fremtiden bringer, eller kanskje stykker opp dagene med noen dager hjemme og noen dager på jobb. Det tror jeg er den smarteste løsningen, men det fordrer at ikke alle selskap selger unna kontorene sine.

Annonse
Stem her – hva mener du?

Vær forsiktig hva du ønsker deg

Jeg har jobbet hjemmefra siden 2014, senere over en knøtt-leilighet over en garasje i San Francisco i 2015, og videre til bedre løsninger.

Jeg har så lang erfaring med dette at jeg ikke helt klarer å forestille meg å gå et sted med andre mennesker for å jobbe, men jeg tror det ville vært en fordel. Når jeg leser det jeg selv skriver er det vel egentlig vanvittig å tro noe annet. Vi er jo ikke roboter… enda.

Likevel er jeg nok spikret sånn at jeg lettere kan jobbe hjemme av to årsaker: jeg har ingen problemer med å jobbe alene mange timer i strekk foran skjermen, og to: jeg har større egeninteresse som eier av avisen at den skal lykkes, og derfor sjelden motivasjons-problemer – det kan oppstå om det er spesielt krevende perioder, men det løses som regel med å roe ned arbeidstimene et par dager.

Det er nok mange super-sosiale som kanskje vil få utfordringer, mens andre kanskje vil få større problemer med å konsentrere seg.

Fagpersoner bør kontinuerlig undersøke effekten av hjemmekontor i stor skala

Men det er egentlig ikke dette som er mitt største ankepunkt ved å la folk være hjemme hele tiden, det er dette med sosial omgang med personer ansikt til ansikt, og ikke kun med Skype eller Zoom.

Men det kommer til å bli mer av dette, og når AR-briller kommer og gjør ting som VR kan nå uten at det er en plage, vil bruken øke og verden vil bokstavelig talt ikke se lik ut lenger, men plassere digitale lag av informasjon over den virkelige verdenen, objekter og kanskje senere mennesker.

I USA er det allerede utbredt bruk av kontinuerlig overvåkning av hva medarbeiderne gjør eller ikke gjør på bedriftens datamaskin når de er hjemme, noe som gjør selv do-besøk utfordrende: stopper du timeren, stopper pengene – det er kun når man logger jobbing på maskinen at man tjener noe, så tid til å reflektere uten en skjerm foran seg, over arbeidet som utføres, er nærmest en umulighet.

Det vil også være forskjeller på hvilket arbeid som utføres, for ingen oppgaver foran en PC eller nettbrett er like, da vi alle har forskjellige arbeidsmønster og programmer. Noen har allerede gode rutiner, andre må skape dem nå.

Isolasjon gavner ingen

Et annet problem er isolasjon, for isolasjon kan dyrke mer av det samme. Mennesker skaper seg alltid rutiner basert på hva de vanligvis gjør, og gjør man ikke stort mer enn å jobbe hjemme, spise hjemme og gjør et par aktiviteter hjemme (TV og spill?), så vil det være desto mer arbeid å endre rutinene og komme seg ut.

De som er kritiske til covid-tiltakene og lengden på dem, påpeker at den mentale helsen for personer som ellers er friske, eller sliter med en eller flere problemer fra før av, ikke har blitt tatt med i betraktningen da vi stengte ned mye. La oss ikke gjøre feilen å isolere mennesker slik at de kan jobbe. Selv om vi kan, er det ikke alltid vi bør.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse