nav stilling salesforce

SISTE SJANSE I DAG: vi har like store ambisjoner som deg

Annonsørinnhold

Visste du at NAV leverer løsninger til 2,8 millioner nordmenn?

Er du Salesforce-ekspert? Vi søker deg for en spennende heltidsstilling

Vi forvalter kjernesystemene i ett av verdens beste velferdssamfunn. Dette er spennende, for vi må tenke på innovative måter i den omfattende digitale transformasjon vi er inne i.

Søk på stillingen.

Søknadsfrist er 9. juni.

Søk:

Vi søker”Tech lead” for Salesforce.

Vi søker deg som har forretnings-forståelse og evne til å snakke med og for andre mennesker.

Som Salesforce “Tech Lead” må du ha evne til å hjelpe teamene i NAV med å se nytteverdien i løsningen, samt bidra til å skape verdi raskt.

Dette kan vi tilby

Hos oss vil du få en sentral rolle i det vi mener er i ferd med å bli et av landets fremste og mest spennende IT-miljøer.

Du vil få meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde. Disse oppgavene vil du løse sammen med meget engasjerte, motiverte og dyktige kolleger som brenner for faget sitt. For at du skal kunne utvikle deg innen faget ditt, har vi hele tiden fokus på faglig og personlig utvikling. Utover dette kan vi tilby deg:

 • Lønn fra kr. 679 000 til kr. 860 300 i stillingskode 1364 seniorrådgiver. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Sommer- og vintertid (sommer 7 timer inkl. lunsj) og mulighet for å opparbeide fleksitid.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).
 • Hytteforening med mulighet for å leie leilighet på fjellet.
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter.

Søk på stillingen:

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning – enten Master- eller Bachelor-nivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Norskkunnskaper tilsvarende høyere mellomnivå B2
 • Erfaring med kartlegging og effektivisering av forretningsprosesser.
 • Erfaring med kontinuerlige systemleveranser og smidig metodikk.
 • Erfaring med programmering innen Java, Kotlin eller Apex
 • Kjennskap til konfigurering og tilpassing av SaaS-plattformer.
 • Kjennskap til tilgangskontroll og sikkerhet i SaaS plattformer.
 • Det er en fordel om du har erfaring med å bygge Proof Of Concept i Salesforce.
 • Det er en fordel om du har kjennskap til produkter i Salesforce, herunder Community, Service Cloud og Field Service.
 • Det er en fordel om du har Salesforce sertifisering. Salesforce Certified Administrator og Salesforce Certified Platform Developer 1.

Personlige egenskaper

 • Du er sulten på utfordringer og spennende teknologi.
 • Du er faglig sterk og brenner for kompetansedeling.
 • Du er nysgjerrig, og god til å sette deg inn i komplekse problemstillinger.
 • Du trives som brobygger mellom forretning og teknologi.
 • Du trives med å jobbe i team og selvstendig.
 • Du har en høy grad av ansvarsfølelse og gjennomføringsevne.
 • Du mester kunststykket å omsette ideer til konkrete løsninger.

Dette er NAV

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne og/eller “hull i CV” om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Forsøket skal dokumentere om bruk av anonyme søknader fører til at flere innvandrere innkalles til jobbintervju og tilbys stilling hos statlig arbeidsgiver. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen. Det blir utarbeidet statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.