thisappisnolongersharedwithyou
Har du fått denne meldingen ved start av en eller flere apper? I så fall: hvilke?

Annonse


Visse apper nekter plutselig å starte på iPhone

En merkelig feil har oppstått med visse iOS-apper til iPhone.

“This app is longer shared with you”

Berørte apper slenger en melding om at appen ikke lenger er delt, og derfor ikke kan startes. Det er usikkert hva som har skjedd, men problemet kan løses ved å slette og installere appen, eller appene, igjen.

Merk: Det er verdt å prøve “offload”-sletting først, for da sletter ikke iOS innstillinger og brukerdata relatert til den respektive appen.

iOS 13.4.1 og nye iOS 13.5 er berørte.

Det er ikke første gang brukere har fått meldingen, for bildet under er fra 2019, men det ser ut til at det denne gang er langt flere berørte brukere:

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse