smittestopp
Smittesporing-appen marekdsfører seg selv som "digital smittesporing". Problemet er at den gjør mye mer enn det, og at dette må fremheves, melder Datatilsynet.

Annonse


Datatilsynet ikke fornøyde med Smittestopp-appen: – Overvåker befolkningen

Datatilsynet har for kort tid siden varslet at de krever endringer av Smittestopp-appen til iPhone og Android.

Smittestopp gjør mer enn den påstår

“I behandlingsprotokollen er formålet med Smittestopp angitt som “digital smittesporing”. Dette mener Datatilsynet ikke er presist nok”, skriver tilsynet på egen blogg.

Direktør Bjørn Erik Thon, forklarer (red. anm.: uthevingen er vår):

– Appen har i realiteten flere formål slik som oppsporing og varsling om covid-19-smitte, overvåking av befolkningens bevegelser, analysearbeid og forskning. Dette skal fremgå av en protokoll.

– Folkehelseinstituttet har ikke dokumentert at disse nødvendige vurderingene av sentrale deler av løsningen er gjort før Smittestopp ble anskaffet og gjort tilgjengelig for befolkningen, legger Thon til.

Annonse
Folkehelseinstituttet har allerede svart Datatilsynet:

Det mangler vurderinger, ifølge Datatilsynet

“Når det gjelder risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen), mangler det vurderinger for sentrale deler av løsningen: befolkningsvarsling ved covid-19-smitte, anonymisering av personopplysninger og analysearbeid. Formålet med en slik analyse er å få frem risikoen ved en teknisk løsning, slik at man kan iverksette risikoreduserende tiltak. Først nå risikoen er kjent, kan man ta stilling til om løsningen og en eventuell restrisiko er akseptabel.”

Datatilsynet varsler at de fortsetter å gå appen i sømmene, og at neste steg er “knyttet til formål, nytteverdi, innsamling og lagring av personopplysninger, samt sikkerhet i løsningen.”

Årsaken til at tilsynet startet kontrollen av appen er som følger:

“Appen Smittestopp er nå lastet ned av svært mange, og Datatilsynet følger med på utviklingen. Det er enighet om at måten å registrere folks bevegelser på slik det gjøres i appen, er et inngrep i den enkeltes personvern. Vi har derfor valgt å føre kontroll med appen.”

Kilde:
Datatilsynet

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse