teslamodely
Tesla-er med kompatibel autopilot-maskinvare vil stoppe for trafikklys senere i år.

Annonse


Tesla avslører hvordan den store autopilot-oppdateringen fungerer

Det var torsdag forrige uke vi endelig fikk se hvordan automatisk stopp for lyskryss fungerer. Det nye autopilot-systemet stopper også for stopp-skilt.

Bruker kameraer og GPS-data

Tesla forklarer i manualen:

“Når autostyring eller Traffic-Aware Cruise Control er aktiv, er stopp ved trafikklys og stoppskilt designet for å identifisere stoppskilt og trafikklys og senke Model 3/Model Y-hastigheten frem til full stopp. Denne funksjonen bruker bilens front-kameraer, i tillegg til GPS-data, for å oppdage kommende trafikklys, stoppskilt og veimerkinger.”

Tesla merker ovenfor føreren at funksjonen er i beta.

Annonse
Funksjoner som “kommer” ifølge Teslas norske side – på den amerikanske står det at funksjonene kommer senere i år:

  • Gjenkjenn og responder på trafikklys og stoppskilt.
  • Automatisk kjøring i bygater.
  • Forbedret Summon — den parkerte bilen vil finne deg på en parkeringsplass.

ITavisen har spurt Tesla Norge om funksjonene kommer til Norge i år.

Model 3 og Model Y Stopper selv på grønt

“Når bilen stopper i trafikklys eller stoppskilt og du bruker Autosteer eller Traffic-Aware Cruise Control, viser berøringsskjermen en popup-melding for å informere deg om at et kommende trafikklys, stoppskilt eller veimerking er oppdaget.

Når bilen nærmer seg stopplokasjonen, selv i et kryss der trafikklyset er grønt, bremser Model 3/Model Y og viser en rød linje for å indikere hvor kjøretøyet kommer til å stoppe fullstendig. For å fortsette gjennom krysset (igjen, selv om trafikklyset allerede er grønt), må du trykke ned på girspaken eller trykke lett på gasspedalen for å gi kjøretøyet tillatelse til å fortsette. Når du har bekreftet at du vil fortsette, blir den røde stopplinjen grå og Model 3/Model Y fortsetter gjennom krysset og fortsetter den angitte marsjfarten.”

Dette registrerer ikke autopiloten

Merk at følgende ikke registreres av systemet per dags dato:

  • Jernbaneoverganger
  • Forbudte områder
  • Tollbom
  • Fotgjenger-systemer
  • Vikepliktskilt eller midlertidige trafikklys og stoppskilt (for eksempel ved anleggsområder)
  • Diverse trafikk: U-svinglys, sykkel- og gangfeltlys, tilgjengelighetslys for kjørefelt, etc.

Kilde:
Electrek

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse