coronaappnorge
Norge utvikler en sporingsapp for å stagge spredningen av viruset.

Annonse


Norsk app på vei skal spore nordmenn for å stagge corona-spredningen

Datatilsynet melder på Twitter at de utvikler en sporingsapp i kampen mot viruset. Det er Folkehelseinstituttet som utvikler appen til mobiler.

Oppdatert, 17:09:

Folkehelseinstituttet forklarer at det er deler av planen de fremdeles er usikre på:

“Det er viktig å vektlegge at selv om vi nå etter hvert kan ha et teknologisk verktøy på plass, så gjenstår arbeid med hvordan dette i praksis kan implementeres i den praktiske jobben som gjøres med smittesporing ute i kommunene. Det gjenstår for eksempel fortsatt et betydelig arbeid med hvordan appen kan tas i bruk i det praktiske smittevernarbeidet, men den legger til rette for digitalisering av deler av smitteoppsporingen. 

Annonse


Sporings-app under utvikling i Norge

– Appen kan være et nyttig verktøy for å redde liv, men det er viktig at det er full åpenhet om hvilke data som samles inn og hva de brukes til, foprklarer direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet og legger til et viktig poeng:

– Det er viktig at det er full åpenhet om hvilke data som samles inn og hva de brukes til.

Det bemerkes i artikkelen at det ikke er noen garanti for at appen lanseres.

Hva vil appen gjøre?

“Tiltaket innebærer en automatisert sporing av personer som smittede har vært i nær kontakt med. I en kronikk fra Folkehelseinstituttet påpekes det at tiltaket vil kunne erstatte store deler av det manuelle arbeidet som tar mye kapasitet, og gjøre det mulig å lempe på brede samfunnsmessige restriksjoner på et tidligere tidspunkt.”

“Systemet vil gjennom en app bruke deltakernes mobiltelefoner til å kartlegge nærkontakt som påvist smittede personer har med andre. Det skal være frivillig for den enkelte å laste ned appen, og det skal gis god informasjon om hva det innebærer å ha den.”

Hva med personvernet?

Datatilsynet skriver i artikkelen at “smittesporingstiltaket har mange personvernrelaterte utfordringer. Tiltaket omfatter helseopplysninger med potensielt alvorlige konsekvenser for personen selv og andre, satt i system og knyttet til geolokalisering. Det er derfor viktig at det gjøres på en transparent måte, med tiltak som kan begrense de negative personvernkonsekvensene i størst mulig grad.”

Tilsynet er helt klare på at appen er helt frivillig og hvilke data som samles inn:

– Før appen lastes ned, må brukerne få tydelig og fullstendig informasjon om hvilke opplysninger som samles inn, hvilket formål dataene skal brukes til og lagringstid. De må også få informasjon om muligheten til og konsekvensene av å trekke samtykket tilbake, sier Thon.

Det er likevel ikke garantert at appen lanseres, men Datatilsynet sier det kommer mer informasjon.

Kilde:
Datatilsynet

Annonse