AdriannaCalvopexels
SMS-bruken har normalisert seg, og nettet har stabilt seg på et høyere nivå uten at det er et problem foreløpig.

Annonse


Telia sier nettet ikke er i fare: – Har stabilisert seg

“Halvannen uke inn i den nye hverdagen registrerer Telia en dobling i samtaletid på telefon mellom våre kunder”, melder selskapet.

Høyere enn tidligere, men driften går problemfritt

Videre forsikres det nå om at “datatrafikken har stabilisert seg på et høyere nivå, og viser at nettet takler kapasitetsutfordringene,” melder Telia i den ferske pressemeldingen.

– Vi overvåker kontinuerlig trafikken og følger med på eventuelle behov for økt kapasitet, men har ikke opplevd noen større utfordringer foreløpig. Databruken er jevnt høyere enn den var før hjemmeskole og oppfordring om hjemmekontor, men er blitt mer normalisert. Vi har per i dag ingen kjente feil i vårt mobilnett, men vi har full bemanning som drifter nettet og overvåker kapasiteten slik at vi kan ta grep hvis vi ser at det er behov for det, forsikrer Stein-Erik Vellan, administrerende direktør i Telia Norge

Vi snakker mye mer sammen på mobil

Telia avslører dessuten stor-økning i samtaletiden:

Annonse
“Etter 10. mars har det vært en nesten dobling av samtaletiden på hverdager, og opp mot 40 prosents økning i samtaletid på lørdag og søndag, sammenlignet med tidligere helger før koronasituasjonen.”

Hjemmekontor tar av

Telia melder sågar at det i løpet av den første uken med corona, så ble det sendt opp til 60 prosent flere SMS-er hver dag – dette tallet er nå tilbake til et normalt nivå.

Samtidig melder Telia at de ser en stor økning i hjemmekontor-tjenester som Microsoft Teams, Skype og Webex.

– En svært stor andel av våre ansatte jobber nå hjemmefra, og bruken av Teams er nærmere 350 prosent høyere enn tidligere, mens Skype er cirka 75 høyere. Det samme opplever nok svært mange norske virksomheter i disse dager. Vi tilpasser oss nye måter å jobbe på, og sånn sett blir norsk arbeidsliv mer digitalt enn noen gang nå, sier Vellan.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse