Apple har avduket nye MacBook Air og Mac mini

Oppgradert med nytt tastatur og bedre ytelse.